Hamnarna hålls öppna – men besättningen får ej gå i land

Godstransporter är samhällskritiska och prioriteras att upprätthållas världen över. Göteborgs hamn än så länge inte märkt några större förändringar i godsflödena. Men fartygsbesättningarna är däremot inte välkomna i land, vilket kan leda till problem på sikt.

En del oroliga rubriker om godstrafikens väl och ve har synts den senast tiden. Men godstrafiken ses som samhällskritisk, och att upprätthålla den är prioriterat, menar Magnus Lundberg, marknadschef på APM Terminals Göteborg.

– Hamnar och godsflöden är samhällskritiska verksamheter och något som ju prioriteras världen över.

Än så länge ligger både import och exportflöden till och från Göteborgs hamn på en hyfsat normal nivå, menar han.

– Den påverkan vi ser just idag kommer främst från den situation som var i Kina för några veckor sedan. När det gäller påverkan från det som sker i Europa just nu ser vi ännu ingen direkt påverkan.

Något lägre importvolymer

Det som märks i Göteborgs containerterminal är en något lägre importvolym på de fartyg som kommer till oss.

– Påverkan på de företag som har behov av varorna är så klart större.

Minskad import gör även att godsnavet i Göteborg och Sverige behöver försörjas med tomma container för exportgods på andra sätt.

– Som Skandinaviens största containerterminal med en direkttrafik till Asien med världens största fartyg, vilka gått som vanligt varje vecka, så ser vi att viss export styrts om till Göteborg. Just nu ser vi fortfarande en god export.

Magnus Lundberg, APM Terminals

Enligt Göteborgs hamn är alla hamnar i Europa fortfarande öppna, men hur utvecklingen blir framöver återstår att se.

– Vi kommer dock säkert att påverkas till viss del framåt nu när vissa verksamheter i Sverige fått stoppats i väntan på viktigt gods från andra delar av världen, säger Magnus Lundberg.

– Vi är därför  i ständig dialog med våra kunder, myndigheter och partners och som samhällskritisk verksamhet så har vi ständigt planer på plats för att kunna upprätthålla varuflödena till och från Sverige.

Besättningar stoppas

Båtar från hela världen får anlöpa, men däremot får inga i besättningen gå i land.

Cecilia Lööf. Foto Göteborgs Hamn.

– Men de vill det nog heller inte, de vill inte ha ombord någon smitta, konstaterar Cecilia Lööf, kommunikationschef på Göteborgs Hamn AB.

Tidigare har exempelvis säkerhetssamordnare i Energihamnen gått ombord på båtarna men nya rutiner är nu på plats, berättar hon. 

– Så mycket av dokumenthanteringen som möjligt görs digitalt. Det är bara en sista underskrift som måste till fysiskt och för detta har vi satt upp ett särskilt tält på kajen, säger Cecilia Lööf.

Risk för försörjningsstörningar

Omkring 1,6 miljoner personer håller världens handelsflotta till sjöss igång. Att besättningar världen över nu begränsas i sin möjlighet att lämna skepp, sätts i karantän och hindras från att återvända hem är ett stort potentiellt problem, menar Rajesh Unni, vd för Singapore-basedare redargruppen Synergy Group, med över 12 000 anställda på över 300 fartyg. 

– I många hamnar är besättningsbyten helt enkelt förbjudna, på andra håll tvingas fartyg med vissa destinationer stanna i karantän i upp till 14 dagar innan de kan docka.

Rajesh Unni, Foto Synergy Group

Enligt Rajesh Unni är detta inte bara ett brott mot arbetsmiljölagen, det handlar också om säkerhetsfråga och mental hälsa.

– Sjömän är nyckelpersoner och måste behandlas med mer respekt och stöd. Människor i alla yrken bör ha rätt att återvända hem och träffa sina familjer.

Han beskriver läget som en tidsinställd bomb.

– Även under normala omständigheter är sjöfarten stressande och innebär att du tillbringar långa perioder borta från nära och kära. Just nu, mitt i en pandemi när naturligtvis människor är oroliga, och jag har hört argument om att sjöfolk gör bäst i att stanna till sjöss och vänta ut detta. Men ingen vet hur länge den här pandemin kommer att pågå. Att göra ingenting är inte en plan. Varje månad löper 100 000 arbetskontrakt ut i den här branschen, vi behöver få ordning på situationen så att vi inte får en akut besättningsbrist.

En av Synergy Groups besättningar inför dockning, som vädjar till omvärlden att begränsa smittspridningen. Foto Synergy Group.

Vill se kollektiva besättningsbyten.

Synergy Group vill att redarbranschen gör gemensam sak och jobbar för att få till kollektiva, besättningsbyten vid vissa nyckelhamnar.

– Jag tror att noggrant utförda, kollektiva besättningsbyten skulle kunna hjälpa oss i branschen att tackla den här krisen. Självklart med 14 dagars karantän för de som åker hem, och obligatorisk hälsokontroll för de som mönstrar på fartygen. Även om pandemin avtar, vilket vi hoppas, är det bra att ha en plan klar för detta inför framtiden.

Alternativet – att låta sjöanställda stanna till sjöss på obestämd tid och med dåliga villkor – är en farlig väg att gå, menar Unni.

– Det har potential att störa de globala leveranskedjorna. Sjöfolket kommer bara att tolerera denna osäkerhet och dåliga behandling en viss tid, och det med rätta. Vi måste hitta lösningar som hjälper sjöanställda och skyddar världshandeln.

Vi måste hitta lösningar som hjälper sjöanställda och skyddar världshandeln.