Fem nya tågpendlar mellan Kiel och Verona

Kiels hamn utökar den intermodala kapaciteten mellan Kiel och Italien och Baltikum, via den nybyggda kombiterminalen Megahub Lehrte i Hannover. Sedan början av september har antalet avgångar per vecka till Verona utökats från en till sex.

– Den nya förbindelsen via Hannover Lehrte ger oss den kapacitet som behövs för ett ännu större skifte av inlandstransporter från väg till järnväg, kommenterar Dr Dirk Klaus, vd för Kiels hamn.

Tidigare har bara en fraktpendel i veckan förbundit Kiel och Verona, men nu utökas det antalet till sex. Tio nya tågset, godkända för alpintransitering via Brennerpasset, kommer trafikera sträckan av operatören Kombiverkehr KG. De nya tågpendlarna tar vägen över den nya intermodala terminalen Megahub Lehrte i Hannover, som färdigställdes våren 2020.

Via terminalen ansluts även destinationerna Duisburg, München och Ludwigshafen. Anslutningen gör att tågoperatören kan utöka förbindelserna både till Italien och Baltikum.

– Det som är nytt i Kiel är att tågen till och från Italien, precis som den befintliga CT-skytteln till och från Hamburg, nu har en direktförbindelse till Ostuferhafen utöver Sverigekajen, vilket också erbjuder direkta alternativ för vidare omlastning till Baltikum såväl som till den svenska syd- och östkusten, kommenterar Peter Dannewitz, försäljningschef på Kombiverkehr.

De nya tågen har 20 vagnar för transport av lika många trailers och 20 containrar på upp till 30 fot. Tågen lämnar Kiel på kvällen så att containers och trailers i Hannover kan byta till ytterligare destinationer under natten. I motsatt riktning lastas containrar och trailers från de olika destinationerna i Hannover för att skickas vidare via Kiel till Norge, Sverige och Baltikum. Kiels hamn förbinds med Sverige genom dagliga avgångar med Stena Line (Göteborg) och två gånger i veckan med SCA Logistics (till Malmö, Sundsvall, Umeå och Iggesund).

20 000 extra godsenheter
Kiels hamn registrerar ett stadigt växande antal trailers och containers som fraktas utan chaufför på färjorna. Varje år hanteras över 100 000 sådana lastenheter i Kielm varav en tredjedel går vidare med tåg. Med anslutningen via MegaHub i Lehrte skapas kapacitet för miljövänlig transport av 20 000 extra godsenheter.

– Att flytta trafik till järnväg är ett uttalat mål för vår Blue Port-strategi och stödjer sjöfartsindustrins ansträngningar för mer hållbarhet i transporterna. De nya tågen kan spara upp till 28 000 ton koldioxid per år, kommenterar Dirk Klaus.