Hamnfack tar striden mot rysk invasion

Hamnarbetare i Kanada, USA och Australien tar kampen mot Rysslands invasion av Ukraina. Aktionerna innebär bland annat att vägra lossa och lasta ryska och ryskkontrollerade fartyg, och kräva åtgärder från nationella regeringar.

Fackförbund världen över tar till egna åtgärder för att pressa tillbaka Ryssland. I ett pressmeddelande från Internationella transportarbetareförbundet (IFT) i torsdags, beskrivs hur hamnarbetare i Storbritannien, USA, Australien och Nya Zeeland, agerar mot Rysslands aggression.

– Som i alla krig befinner sig hamnarbetare och andra transportarbetare i frontlinjen, trots de enorma riskerna för att hålla landet i rörelse, säger ITF:s ordförande och hamnarbetarnas sektionsordförande Paddy Crumlin i pressmeddelandet.

– Vi bevittnar urskillningslösa attacker mot civil och kommersiell infrastruktur från de ryska styrkornas sida. Situationen är förfärlig. Våra hjärtan går ut till Ukrainas folk. Vi fördömde detta krig och fortsätter att uppmana alla parter att omedelbart söka fredliga lösningar.

Vägrade lossa rysk olja

Paddy Crumlin. Foto ITF.

I Storbritannien meddelade deras medlemsförbund Unite Union efter krigsutbrottet att deras anslutna hamnarbetare kommer vägra lossa och lasta ryskägda eller ryskkontrollerade fartyg i brittiska hamnar – vilket följdes av ett förbud för ryska fartyg att angöra UK på måndagen förra veckan. De fackanslutna hamnarbetarna har dock tagit beslutet ett steg längre och i förra veckan vägrade de att lossa ett tyskt fartyg med rysk olja ombord.

Även Kanadas International Longshore and Warehouse Union of Canada (ILWU Canada), krävde i början av förra veckan ett liknande förbud mot ryska anlöp, vilket ska ha införts i förra veckan.

I Nya Zeeland gick ITF-dotterbolagen Maritime Union of New Zealand (MUNZ) och Rail and Maritime Transport Union (RMTU) i förra veckan samman för att lämna protestbrev till kaptenerna på besökande ryskflaggade och ägda fartyg i landets hamnar. RMTU:s generalsekreterare Wayne Butson sade att det var viktigt att notera att alla protester inte riktades mot ryska besättningar, utan mot president Putins aggression och beslut.

Maritime Union of Australia (MUA) har också skrivit till Australiens premiärminister och utfärdat en brådskande uppmaning om att betydelsefulla åtgärder ska vidtas för att sätta press på Rysslands ekonomiska, sociala och strategiska intressen i hela Asien och Stillahavsområdet.

– Arbetare runt om i världen trotsar Rysslands invasion, inklusive tusentals hamnarbetare som visar solidaritet med Ukrainas folk och förakt för Putins aggression., uttalar sig Paddy Crumlin vidare i pressmeddelandet.

Inget svenskt stopp

EU och en del enskilda nationer har också infört ett antal sanktioner gentemot Ryssland, ryska företag och enskilda individer som påverkar handeln med Ryssland, men generellt och historiskt sett är godstrafiken mellan Ryssland och Sverige förhållandevis liten, skriver Göteborgs hamn i ett pressmeddelande.

Av de närmare 40 miljoner ton gods som hanteras i Göteborgs hamn totalt varje år utgör det Rysslandsorienterade godset mindre än 0,5 procent. Under 2021 var siffran totalt 161 000 ton, och utgjordes framför allt av importerad råolja, raffinerade petroleumprodukter, kemiska produkter, gummi och plast.

EU-minister Hans Dahlgren aviserat att Sverige inte kommer att gå fram med ett eget stopp för ryska fartyg i svenska hamnar, utan att i stället gå fram tillsammans med de övriga EU-länderna. I veckan röstade EU-parlamentet för ett förslag att stänga ute ryska fartyg från europeiska hamnar och det är nu upp till ministerrådet att ta ställning i frågan.

Många ukrainska och ryska sjömän

14,5 procent av världens sjömän är ryssar och ukrainare. I en video på Youtube beskriver kapten Oleksiy Luchyno han hur han ser på sin roll under det pågående kriget, där hans egen familj just nu kämpar för sin överlevnad i Ukraina.

Av Klara Eriksson