Hamnflytt ska utveckla Helsingborg

Helsingborg planerar för flytt av hamnens containerterminal söderut, en investering på 2,5 miljarder SEK, som ska fördubbla hamnens containerkapacitet. Den nya hamnen beräknas tas i drift 2028.Det är en väldigt viktig satsning då vi har nått vårt kapacitetstak” säger hamnens vd Bart Steijaert.

De senaste decennierna har containervolymerna i Helsingborgs hamn mångdubblats, från omkring 50 000 TEU i mitten av 1990-talet till närmare 300 000 TEU idag.

– Vi hanterade 275 000 TEU 2019. Vi har inte siffrorna helt klara för 2020, men volymerna ligger kanske 0,5 procent under 2019 på containersidan. Vi växer som hamn och slår snart i taket för vår kapacitet. Att bygga en ny hamn tar 8–12 år, så för oss är det bråttom att komma igång, och få kapacitetsfrågan löst på sikt, berättar Bart Steijaert, vd för Helsingborgs hamn.

Flyttar hamnen söderut

De senaste 1,5 åren har Helsingborgs stad och Helsingborgs hamn gemensamt utrett en möjlig förflyttning av containerhamnen, som med åren blivit alltmer inträngd i stadskärnan.

Planen är nu att flytta containerhamnen och kombiterminalen till ett område i södra Helsingborg. En ny kaj och containerterminal ska byggas, och det ska investeras i nya kranar och hanteringsutrustning.

– Vi kommer att gå från dagens lösning med reachstackers till RTG-kranar, med en mer automatiserad hantering än idag. Sen får vi se om det blir en semi- eller helautomatiserad lösning, säger Bart Steijaert.

Investerar 2,5 miljader

Totalt kommer hamnen att investera omkring 2,5 miljarder kronor i flytten av containerhamnen, där hälften investeras i ny hamninfrastruktur och hälften i hamnutrustning, som man finansierar med egna medel. Därutöver satsar staden omkring 85 miljoner på att bygga ett nytt anslutningsspår till den nya kombiterminalen

– Vi ökar från dagens två kajer till tre, varav två med 13 meters kajdjup, och containerkapaciteten fördubblas mot den vi har idag till omkring 600 000 TEU, säger Bart Steijaert.

– Vi håller redan på och tänjer gränserna för vad vi klarar i kapacitet, säger Bart Steijaert. Foto Helsingborgs Hamn

Nu inleder Helsingborgs stad arbetet med at ta fram en fördjupad översiktsplan, en process som väntas ta omkring två år, därefter ska en ny detaljplan tas fram. Bolaget räknar med att kunna inleda byggprocessen omkring 2024, och ha en ny containerhamn och kombiterminal igång omkring 2028.

Möjliggör stadsutveckling

Totalt kommer närmare 50 hektar mark frigöras i de centrala delarna av staden fram till 2040 i stadsutvecklingsprojektet, som går under namnet H+, och beslut om att ändra översiktsplanen väntas i mitten av januari.

– Hamnen är oerhört viktig för Helsingborgs stad och hela stadens utveckling. Nu sätter vi riktningen för arbetet med att framtidssäkra både hamnens utveckling och tillväxt, och att utveckla Helsingborg som stad, säger Helsingborgs stads utvecklingsdirektör Mikael Kipowski.

Continerhamnen föreslås flyttas några kilometer söderut, vilket öppnar för stadsutveckling. Foto Helsingborgs hamn

Totalt kommer tusentals nya bostäder att kunna byggas i Helsingborg fram till 2040. Den första etappen innebär 1 100 nya bostäder och 160 000 kvm kontorsytor, som ska stå klara till 2030.

– Det här är inget man gör över en natt, säger Mikael Kipowski. Foto Hilda Hultén

– Det förutsätter en del ytterligare förändringar, bland annat i Preems verksamhet i energihamnen, och att vi kan hitta nya lösningar för Västhamnsverket och pelletsladan. Det här är inget man gör över en natt, men målet är att utveckla stora delar av det befintliga hamnområdet för stadsutveckling, säger Mikael Kipowski. 

Starkt logistiskt nav

Enligt Jan Björklund, oppositionsråd i Helsingborg, har Helsingborg redan idag en stark position som logistiskt nav.

– Vi har redan Sveriges näst största containerhamn, men vi kan inte slå oss till ro. Helsingborg är en port mot kontinenten, och ett logistiknav för Sverige i korsningen mellan E4 och E6. Vi har i många år gjort medvetna satsningar för att bli en logistikstad, och har otroligt stark tillväxt med nya logistikföretag och växande befintliga logistikverksamheter. Detta är viktigt, eftersom det skapar jobb och ökar skattekraften. Nya jobb är också viktigt för att klara målen för social hållbarhet.

Vi har i många år gjort medvetna satsningar för att bli en logistikstad

Enligt Jan Björklund innebär hamnflytten även att den barriär som tidigare funnit mot söder kan öppnas upp.

“På norr ska vi bo, på söder kan vi bygga upp industrier” har länge varit en sanning för Helsingborg. Nu kan vi göra staden hel igen.

Av Hilda Hultén