Hamstereffekten: Ökad omsättning för Essity

Essity-koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2020 ökade med 10,0 procent jämfört med samma period föregående år, vilket bl a beror på hamstring hos konsumenter av näsdukar, mensskydd, inkontinensprodukter, och balar av toapapper.

Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen ökat kraftigt på många marknader för Consumer Tissue, Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Professional Hygiene till följd av hamstring bland konsumenter och distributörer, det skriver Essity i ett pressmeddelande.

“Under kommande kvartal kommer däremot försäljningen påverkas negativt av hamstringen under mars och försäljningen inom Professional Hygiene kommer även påverkas negativt av minskat resande, färre restaurangbesök och ökat hemarbete.” skriver Essity.

På längre sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter till följd av bland annat ökat fokus på handhygien.

I Sverige, USA och Mexiko investerar Essity i produktion av kirurgmasker och munskydd och Essity stödjer WHO Covid-19 Solidarity Response Fund samt flera lokala initiativ.

“Våra anläggningar utanför Kina har inte haft några större produktionsstörningar som följd av covid-19 pandemin men distributionskostnaderna har ökat.”

Den snabba spridningen av covid-19 pandemin och relaterade mot åtgärder gör att osäkerheten i framtida prognoser dock är väsentligt större än normalt och på årsstämman beslutades att inte lämna någon utdelning för år 2019.

Essitys styrelse har meddelat att man avser att återkomma till frågan om utdelning senare under året när effekterna av den pågående covid-19 pandemin bättre kan överblickas.