Handels larmar: Automation ger tristare lagerjobb

En stor majoritet av fackförbundet Handels medlemmar på lager jobbar med digitala system där algoritmer, robotar och löpande band styr och kontrollerar arbetet tillsammans med de anställda. Fyra av tio upplever att den nya tekniken minskar deras inflytande över arbetet. Nu vill Handels säkerställa anställdas rätt till kompetensutveckling.

Handels rapport Människa-maskin-arbete behandlar den nya teknikens påverkan på lagerarbetet. I rapporten framgår en rad goda exempel på hur ny teknik har använts för att förbättra arbetssituationen för de anställda. I de fallen har teknik lett till mer utvecklande arbetsuppgifter och bättre arbetsmiljö.

När vi införde pick-by-voice så blev arbetet väldigt ensamt. Man har inte tid att stanna och prata med sina kollegor, utan det enda man hör hela dagarna är rösten i headsetet. Det blev också mycket lättare för arbetsgivaren att övervaka vad vi gör.

Men i alltför många fall händer motsatsen, skriver Handels. Deras medlemmar vittnar om hur ”tekniken gör att man jobbar mer som en robot”, hur arbetet blir mer slitsamt, hur övervakningen ökar och den sociala kontakten med kollegor försvinner.

”När vi införde pick-by-voice så blev arbetet väldigt ensamt. Man har inte tid att stanna och prata med sina kollegor, utan det enda man hör hela dagarna är rösten i headsetet. Det blev också mycket lättare för arbetsgivaren att övervaka vad vi gör.” säger en av de intervjuade lagerarbetarna.

”Viss teknik gör att arbetaren blir en ”robot” som endast ska ge systemet input. Då tas det sällan hänsyn av företaget att arbetaren är en människa”

Stort sug efter kompetensutveckling

Fyra av tio upplever att deras inflytande över arbetet minskat och bara 17 procent får regelbunden kompetensutveckling på arbetsplatsen.

– Ny teknik kan göra arbetet bättre och mer stimulerande. Men då måste de anställda vara involverade när den tas fram och i hur den används, kommenterar Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels, den nya rapporten.

Det som skiljer en bra implementering av ny teknik från en dålig är att de anställdas kompetens och åsikter spelar roll, att de får inflytande över hur tekniken implementeras och används och att de får nödvändig kompetensutveckling, skriver Handels. Suget på att utvecklas stort. Hela åtta av tio anställda vill utvecklas för att kunna utföra nya arbetsuppgifter.

Anställda vill vara delaktiga

En av de frågor Handels driver i förhandlingarna med Svensk Handel i avtalsrörelsen är bättre skrivningar i avtalen kring kompetensutveckling för att möta de kraven som ny teknik och automation för med sig.

Dessutom ser fackförbundet också att de anställda får inflytande över hur algoritmiskt styrda system införs och används och att deras kunskap och erfarenhet tillvaratas när nya system införs.