Hårdare tag mot fusket i transportbranschen

Regeringen har i dagarna lagt ut nya lagförslag på remiss, som bygger på EU:s mobilitetspaket, som antogs i juli 2020. “Förslaget om ny lagstiftning kan stoppa fusk inom åkerinäringen med ännu större precision och förslaget ser mycket lovande ut”, skriver Sveriges Åkeriföretag.

Ett av de remitterade förslagen är att det så kallade cabotageundantaget för kombinerade transporter tas bort, vilket innebär att reglerna om cabotagetransporter kommer att gälla vid alla transporter som ett utländskt transportföretag utför inom Sveriges gränser. Det kommer att försvåra för oseriösa aktörer att konkurrera genom att dumpa löner och villkor.  

– Regeringen har varit drivande i arbetet i EU att få mobilitetspaketet på plats och nu tas ett viktigt steg för att införa bestämmelserna i Sverige. Bland annat föreslår vi ett slopande av cabotageundantaget samtidigt som sanktionsavgiften föreslås höjas till 60 000 kronor om ett transportföretag inte kan visa upp en utstationeringsdeklaration. Svenska löner och villkor ska gälla på våra vägar och jag vill se hårdare tag mot fusket i branschen, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I remissen föreslås även att svenska tillståndshavare enbart ska få använda utländska fordon i sin verksamhet om särskilda skäl föreligger. För att säkerställa att svenska tillståndshavare inte verkar som bulvaner åt utländska transportföretag i syfte att kringgå cabotagereglerna ska de utländska fordonen enbart få köras av tillståndshavarens personal.

–Den nya lagstiftningen är efterlängtad och i och med att Regeringen samtidigt förbättrar och skapar en fokuserad kontrollorganisation hos Polisen och Transportstyrelsen kommer den nya lagen att göra skillnad, avslutar Rickard Gegö.

Förslagen går nu på remiss till den 29 oktober 2021.