Helsingborgs hamn mellanlagrar handsprit

Specialkemiföretaget Perstorp har ställt om en del av sin produktion för att lösa vårdens brist på desinfektionsmedel. Produktionskapaciteten ligger på två miljoner liter handdesinfektion i månaden, och bulken mellanlandar i Helsingborgs Hamn.

Ingredienserna till handspriten blandas i en stor reaktor. Efter avslutad blandning fördelas sedan innehållet på tankcontainers som rymmer 25.000 liter vardera. Scandi Bulk AB heter företaget som äger tankcontainrarna och ombesörjer transporten mellan Perstorp och Lefab som fyller småflaskorna. Johan Ljungmark är vd på Scandibulk AB och ser till att rätt mängd når Lefabs produktionsanläggning i Älvängen på utsatt tid:

Tankcontainer med handsprit. Foto Helsingborgs Hamn

– Eftersom blandningen sker i större kampanjer behöver containrarna med desinfektionsmedel mellanlanda på ett lämpligt placerat mellanlager innan det kan tappas på flaska och förpackas för vidare skeppning till slutkund och det är där Helsingborgs Hamn kommer in.

Det handlar inte om någon lång lagringstid , behovet är skriande och containrarna står bara i någon dag innan de går vidare. Totalt rör det sig ungefär sju lagringsdagar i Helsingborgs Hamn. Den färdiga hand- och ytdesinfektionen levereras slutligen till Socialstyrelsen som fördelar medlet mellan regionerna.