Helsingborgs Hamn satsar på solel

För att snabbare nå hållbarhetsmålet att vara fossilfria 2024 satsar Helsingborgs Hamn på två egna solcellsanläggningar. Med en total beräknad effekt på 99 MWh per år kommer anläggningarna stå för stora delar av elförörjningen till hamnens verkstad och kontor.

Med solceller kan hamnen tillgodose hela sitt behov av el till verkstaden och elbilarna som laddar där, och dessutom sälja tillbaka överskottet till det allmänna elnätet. På dagarna då belastningen är hög på elnätet genererar hamnen sin egen energi, vilket minskar belastningen på elnätet.

– Vår egenproducerade el kommer bland annat att ladda våra elbilar och vara bruks-el till verkstaden ute i Sydhamnen. Vi vill minska vårt beroende av köpt el och minska våra avtryck på klimatet, kommenterar Christina Argelius, teknisk chef för Helsingborgs Hamn.

Christina Argelius. Foto Helsingborgs hamn

– Vi ser vår investering i solceller som ett bra alternativ för klimatet, men även för att säkerställa en hållbar långsiktig energiförsörjning i hamnen, då livslängden på solcellerna beräknas till minst 30 år, fortsätter Christina Argelius.

Anläggningen installeras av Norrköpingsbaserade Idola Solkraft AB som levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar, inklusive bland annat energilagring.

Företaget menar att det svenska klimatet är ultimat för produktion av solenergi då solceller producerar effektivare i svalare temperaturer.

– Fördelen med solceller är att de genererar 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid gentemot vad tillverkningen förbrukar. Likaså tar det bara 12-18 månader innan produktionen av solel motsvarar tillverkningen av solcellerna om man tittar på koldioxidutsläpp, kommenterar Mats Ström, försäljningschef för Idola.

Företagen har påbörjat installationen av solcellsanläggningarna på hamnområdet. Den mindre anläggningen vid Hamnkontoret kommer generera 15 MWh per år medan den större anläggningen i Sydhamnen kommer producera 84 MWh per år. Båda anläggningarna beräknas vara i drift innan årsskiftet.

Produktionen från hamnens anläggningar motsvarar årsförbrukningen av el för tio svenska genomsnittsvillor eller laddning av 2 000 elbilar.