Hennes utmaning – hållbar försörjning

Ur Dagens Logistik nr 1 2021

Charlotta Szczepanowski är sedan 2018 Coops hållbarhets- och kvalitetschef, och i hennes händer vilar Coops nya, hårda hållbarhetsmål som innefattar leverantörer och varusortiment.Produkterna står för 98 procent av våra utsläpp, det är där vi måste sätta in den stora stöten”.

Coop klättrade rejält i senaste rankingen av Sustainable Brand Index, förbi Ikea och Ica, och är 2021 det företag som svenska konsumenter uppfattar som hållbarast. Och i Coops fall är inte bara vackra ord som ligger bakom framgången. Kedjan har i dagarna satt klimatmål enligt ramverket Science Based Targets och åtar sig därmed att sänka utsläppen i linje med forskarnas 1,5-gradersmål. Vid rodret för det hårda omställningsarbetet finns en av Sveriges mest erfarna hållbarhetschefer: Charlotta Szczepanowski, med lång bakgrund från liknande positioner, bland annat sex år på dåvarande Posten och tio år på Riksbyggen, där hon utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2014 och Influencer of the year inom bygg- och fastighetsbranschen 2017. 

– Utmaningen inom alla dessa branscher har egentligen varit densamma. Hållbarhet handlar om att få ihop helheten, och det kan inte ske vid sidan av den dagliga verksamheten. Man kan inte fatta ett beslut om att förbättra klimatprestandan hos en produkt ena dagen, och sedan ett beslut som har motsatt effekt nästa dag. Allt måste hänga ihop, och det måste vi få in i styrningen av företag, säger hon. 

Charlotta Szczepanowski i Coops modernaste butik i Vasastan – som bland annat innehåller inomhusväxthus för lokal odling av örter och sallad. Foto Klara Eriksson.

I förlängningen handlar det handlar om vilka företag som kommer överleva, menar hon. 

– Vi står inför en jätteutmaning, där planeten sätter gränserna för var vi kan göra, och ju mer vi sabbar till det desto mer kommer tumskruvarna dras åt. Man är naiv om man tror att det inte kommer lagstiftning som sätter stopp. Har du inte en affärsmodell som passar in, då är du körd. 

I linje med 1,5 graders uppvärmning

Science Based Targets är en internationell certifiering då företag åtar sig att sänka utsläppen från hela sin verksamhet inklusive värdekedjor.

– Det är en jätteutmaning för alla som gör det, eftersom man behöver titta på hela värdekedjan, alla utsläpp man som företag kan påverka. 

Coop var tidigt ute med att satsa på fossilfria transporter. Foto Coop.

Coop var tidigt ute med att satsa på hållbara transporter. 2009 gjordes en stor omstrukturering av transportsystemet och det var då Coop-tåget mellan Helsingborg och Stockholm såg dagens ljus. När bolaget nu flyttar sitt centrallager från Bro till en ny, 110 000 kvm stor anläggning i Eskilstuna, finns spåranslutningen kvar. Coop ska minska klimatbelastning med 25 procent från butiker, lager och transporter – men det är inte där skon klämmer. 

– I vårt fall är produkterna den stora utsläppskällan; produktionen står för 98 procent av våra utsläpp. Därför behöver vi förändra vårt sortiment och ställa krav på våra leverantörer, för att få ner klimatbelastningen. 

Till 2025 är målet att ska två tredjedelar av Coops omsättning ska komma från leverantörer som själva är anslutna till Science Based Targets – idag är den siffran 20 procent, vilket motsvarar 30 (ganska stora) av Coops över 2000 leverantörer. 

– Därigenom blir det blir lite av en “råttan på repet”- effekt, eftersom de i sin tur behöver ställa krav på sina leverantörer, och så vidare. 

Påverka konsumenterna

Den delen av målet tror hon inte kommer bli så svårt att nå. 

– Det jag hör är att de tycker det är häftigt och vill vara med och hjälpa till. 

I en databas har leverantörerna fått lägga in uppgifter om produktionen hos 10 000, centralt upphandlade, artiklar i Coops sortiment på ingrediensnivå, och Coop har räknat ut hur varan står sig inom tio olika hållbarhetsområden – varav klimatet är ett.

Coops Hållbarhetsdeklaration. Foto Coop.

– Den ligger till grund för vår nya hållbarhetsdeklaration, som faktiskt är den jag är mest stolt över, och som vi hoppas blir branschstandard – den är en viktig del i hur vi även ska kunna påverka det sortiment vi säljer. Vi går hela vägen för att på så vis kunna påverka, men det har varit ett hästjobb.

För att nå 1,5-gradersmålet måste även klimatbelastningen från de produkter Coop faktiskt säljer minskas, och här ska klimatdeklarationen vara till hjälp.

–  Det handlar inte främst om att stryka produkter från sortimentet, utan att framhäva de bra produkterna, och få kunderna att välja dem, förklarar Charlotta. 

Risken finns att vi suboptimerar och går mot klimatneutralitet, inte hållbar utveckling

Planen är att genom transparens i livsmedelskedjan, där alla från leverantörer till konsumenter tar del av samma information, trycka utvecklingen framåt – inte bara för klimatfrågan utan för alla hållbarhetsaspekter. 

– Jag tycker att klimatfrågan måste ha all uppmärksamhet, men man måste se helheten. Jag är riktigt orolig för det – risken finns att vi suboptimerar och går mot klimatneutralitet, inte hållbar utveckling, säger Charlotta Szczepanowski. 

Science Based Targets: 

Science Based Target Initiative är ett internationellt samarbete mellan bl a FN och WWF där företag åtar sig att sänka utsläppen i linje med Parisavtalets målsättning om max 1,5 graders uppvärmning.