Hexatronic flyttar produktion och lager

Fiberoptikföretaget Hexatronic effektiviserar produktion och logistik i den svenska verksamheten genom att flytta all produktion från Örebro till Hexatronics befintliga termineringsanläggning i Tallinn, Estland, och lager till Hexatronics befintliga anläggning för produktion i Hudiksvall, Sverige.

Flytten är ett led i att stärka bolagets konkurrenskraft på en växande internationell marknad samtidigt som den svenska marknaden förväntas minska kommande år.

– Svenska marknaden förväntas minska de kommande åren och med vår starka internationella tillväxt utgör
Sverige idag en allt mindre del av bolagets försäljning. Vi ser också en ökad konsolidering och förväntar oss
en tilltagande konkurrens i en starkt växande europeisk fibermarknad. Det här är ett mycket svårt beslut att
fatta men nödvändigt för att förbli långsiktigt konkurrenskraftiga. Vi kommer att göra vårt yttersta för att
stötta våra medarbetare under denna process, kommenterar Henrik Larsson Lyon, vd Hexatronic Group AB.

Hexatronic kommer att bibehålla all kundnära organisation i Örebro i form av marknads-, försäljnings- och
serviceorganisation. Kontoret i Örebro har erbjudit marknaden en mycket hög servicenivå vilket kommer att
fortsätta i oförändrad omfattning även om produktion och lager flyttas inom bolaget.
Hexatronic har idag cirka 50 anställda i Örebro, varav närmare 30 påverkas av flytten som planeras slutföras
under andra halvåret innevarande år. Dessa planer är föremål för fackliga förhandlingar.
Åtgärderna förväntas inte ha någon materiell påverkan på koncernens försäljning eller resultat.