Utredning av HH-förbindelse klar – kostar 57 miljarder SEK

Efter 2,5 års utredningsarbete presenterade svenska Trafikverket och danska Vejdirektoratet idag den strategiska analysen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Utredningen visar bl a att förbindelsen skulle kosta drygt 57 miljarder SEK.

Trafikverket samt danska myndigheterna Vejdirektoratet och Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har utrett olika möjligheter för en fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Utredarna har bland annat undersökt möjliga sträckningar, bedömt behoven av en fast förbindelse och beräknat kostnader.

– Dagens överlämning av utredningen till regeringen är ett viktigt steg mot förverkligandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, kommenterar Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Utredningen visar att en fast förbindelse, med en separat väg- och järnvägsförbindelse skulle kosta ca 57,2 miljarder svenska kronor, varav vägen kostar 29,5 och järnvägen 27.7 miljarder. Nästa steg är en lokaliseringsutredning. För att HH-förbindelsen ska byggas krävs det även ett avtal mellan danska och svenska staten.

– De danska och svenska regeringarna har med den strategiska analysen en bra grund för att gå vidare i processen mot ett beslut om en HH-förbindelse. Nu kommer vi inleda en dialog med Sveriges regering om hur vi kan ta nästa steg mot en HH-förbindelse i kommande nationell plan, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens andre vice ordförande i Region Skåne.

Läs trafikverkets utredning här