“Historiskt” bra resultat för Trelleborgs hamn

Pandemiåret 2020 var ett turbulent år för Trelleborgs hamn, som dock slutade på topp – med ett resultat 50,1 miljoner kronor efter finansiella poster. “Det har varit omtumlande för oss – först tappade vi volymer och gjorde en massa åtgärder för att hantera det, och sedan gick det åt andra hållet med enorma volymer fram till årsskiftet.” berättar hamnens vd Jörgen Nilsson. Även 2021 kommer bli spännande för hamnläget – då fem nya och ombyggda färjelägen att tas i drift.

När pandemin slutligen slog till mot Trelleborgs hamn, ledde till en minskning i fraktvolymer med i april 17 procent, och i maj 12 procent, jämfört med 2019.

– Det blev nog lite allmän panik där i april-maj, folk hamstarde varor, fabriker stängde, Europa kom i chock. Vi gjorde actionplaner för hur vi skulle hantera situationen. Sedan byttes det till mer ett kontrollerat lugn, berättar Jörgen Nilsson.

Från midsommar och framåt blev resultatet ett helt annat än vad man befarat: volymerna återkom och det på en högre nivå än 2019.

– Man insåg att trafiken måste ju fungera ändå. Rederierna lade om sitt fokus till fraktsidan och gjorde olika åtgärder för att få volymer. Sedan kan man konstatera att konsumenterna styrt om sitt fokus från resor, semestrar och annat till att investera i hus och hem – vilket lett till ökade flöden för oss, säger Jörgen Nilsson.

Något ökade fraktvolymer

Summerat på helåret blev det en positiv tillväxt på fraktsidan med 1,7 procent mer volym gentemot 2019, vilket betyder att Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2020 och 773 000 lastbilar och trailers passerade hamnen.

Jörgen Nilsson. Foto Joachim Wall/Sydsvenska Bild

Därmed befäster Trelleborgs Hamn också sin position som Skandinaviens största RoRo-hamn, med 26 procent av den totala marknaden. De fraktstörningar som setts på containermarknaden har heller inte drabbat roro-hamnen.

– Kanske har det till och med gynnat oss, och man flyttat flöden till bil och trailer, funderar Jörgen Nilsson.

Liten men växande logistikverksamhet

Trelleborg är en viktig godsnod för rullande gods, men har själv ingen jättestor logistikverksamhet – men en växande.

– Vi har ungefär 20 000–25 000 lager/terminalverksmahet där vi hanterar papper idag, som kommer med järnväg in i vår byggnad och sedan går ut på bil. De volymerna har ökat med 15,8 procent 2020.

Planen är att inom de närmaste åren flytta den hanteringen från det nuvarande hamnmnära läget till ett läge nordost om hamnen, som kallas Business Center Trelleborg, och där kanske utöka verksamheten.

– Vi ser en efterfrågan men sedan handlar det om att få ihop en kalkyl. Logistikverksamheten har tidigare inte varit lönsam på det sätt som krävs, men den är avsevärt lönsammare nu.

Bygger ut hamnen

Den intermodala trafiken har också haft en väldigt positiv utveckling och ökade med 72 procent gentemot 2019, vilket i reella tal betyder att 27 000 trailers ankom eller avgick från Trelleborgs Hamn. Stena Lines färja Trelleborg–Rostock är idag den enda tågförbindelsen med färja från Sverige.

Trelleborgs hamn byggs just nu ut, och i dagarna har två nybyggda färjelägen färdigställs, och till slutet av året kommer ytterligare två, liksom ett ombyggt, stå klara. Men det har inte enbart varit ett positivt år för Trelleborgs hamn – Corona har självklart slagit hårt mot passagerartrafiken, och färjan Sassnitz-Trelleborg drog sin sista suck på vårkanten. Jörgen Nilsson tror dock att segmentet kommer återhämta sig på sikt.

– Vi tror att vi kommer få tillbaka det privata resandet, och att Sverige är ett land man vill resa till. Men ex. Stena Line har ju sagt att man kommer lägga ett större fokus på fraktsidan även framöver.

Trelleborgs hamnutbyggnad
Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025 då Trelleborgs Hamn skall bereda plats för Sjöstaden, som är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 i Trelleborgs kommun. Hamnens investeringar har fortsatt i ett högt tempo trots pandemin. Byggnation av färjeläge 13 och 14 är i slutfas. Arbetet med färjeläge 11 och 12 samt anpassning av färjeläge 10, som ska bli TT-Lines nya läge för deras kommande fartyg ”Green Ship” är i full fart för att stå färdigt till årsskiftet 2021/2022. Byggnation av färjeläge 7 är också igång och kommer stå färdigt under 2021. Färjeläge 13 och 14 samt färjeläge 7 delfinansieras av EU.

Av Klara Eriksson