Historiskt järnvägsrekord i Göteborgs hamn

Järnvägsvolymerna i Göteborgs hamn slog historiskt rekord 2019 och ökade med 14 procent mot 2018. Även containervolymerna smyger vidare uppåt, + 3 procent. “Vi har en ambition att växa kraftigt, siktet inställt på att passera en miljonen”, säger hamnens marknadschef Claes Sundmark.

Totalt transporterades 456 000 TEU genom hamnen på järnväg – det visar Göteborgs hamns sammanställda godsvolymer för helåret 2019. Det motsvarar 59 procent av de totalt 778 000 TEU som hamnen hanterad under 2019.

– Järnvägen är en succé och framgångsfaktor för oss, ambitionen framåt är att växa kraftigt. Siktet är inställt på att nå över en miljon TEU.

Totalt ökade containervolymerna över kaj med tre procent i hamnen, andra plusåret i rad efter krisåren 2012-2017. Under 2018 härstammade ökningen främst från hamnens närområde, medan 2019 karaktäriserades av ökade godsmängder från upptagningsområden i hela Sverige.

Men för att nå de riktigt stora volymökningarna krävs en fördjupad farled och fler direktanlöp.

– Vi kan bara ta in de största fartygen om de inte är fullastade idag, vi måste få till bredare, djupare farleder snabbt för att kunna ta emot dem. Sen har vi förlorat anlöp där rederierna kör sina fartyg förbi oss och vidare till andra hamnar i Östersjön. Vi måste få dem att göra stopp här igen. Vi är stora i Sverige och Norden men globalt sett är Göteborg en liten hamn.

Claes Sundmark. Foto Göteborgs Hamn AB

Minskade övriga volymer

När det gäller övriga godsslag så minskade hamnens intraeuropeiska roro-volymer med sex procent jämfört med 2018, vilket enligt hamnen speglar det oroliga konjunkturläget. Trots att Volvo Cars ökat sina exportvolymer under 2019 så minskade även bilhanteringen i hamnen med 5 procent, främst p g a en minskning på importsidan. Andra halvåret ökade dock totalvolymerna något. Även på energisegmentet minskade volymerna rejält under första halvåret 2019, för att sedan öka till rekordnivåer under halvår två. Totalen blev dock minus fem procent.

Växande kryssningstrafik
Antalet kryssningsanlöp och passagerare ökade kraftigt, totalt gjordes 60 anlöp med 110 000 passagerare, det största antalet passagerare någonsin. 2020 ser ut att bli ännu ett rekordår med 83 anlöp bokade för säsongen.

Göteborgs hamns godsvolymer, 2019

Jan-dec 2019Jan-dec 2018Jan-dec
jfr %
Container, TEU772 000753 0003%
Järnväg, TEU456 000398 00014%
Ro/ro enheter551 000584 000-6%
Nya bilar276 000290 000-5%
Passagerare (färja)1 784 0001 685 0006%
Kryssningsanlöp594337%
Energi, m.ton22,223,4-5%
Totalt m.ton38,940,5-4%

* En TEU motsvarar en tjugofotscontainer.

** Roro står för roll on/roll off och syftar till rullande gods.