Hjälp lanseras för företag med materialbrist

Många svenska företag står just nu i akut materialbrist eller riskerar att hamna där inom kort, vilket även påverkar underleverantörsleden. Nu lanseras en internationell hjälp av Svensk industriförening, Make Trade och Kista Business Network.

37 procent i Sinfs Underleverantörsbarometer uppger att de haft problem med inställda/försenade leveranser från utlandet det senaste året. För att konkurrera internationellt behöver man också bli bättre på digitalisering, både vad gäller arbetssätt och internationell marknadsföring, och inte minst hitta nya säljkanaler ute på marknaden.

Svensk Industriförening – Sinf, Make Trade och Kista Business Network lanserar ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket där digitala internationella tjänster och en internationell helpdesk står i centrum för att hjälpa medlemsföretag drabbade av materialbrist, eller som behöver stöd för att bli mer digitala.

– Många företag har byggt upp en exportverksamhet genom att vara underleverantörer till stora svenska industriföretag. Nu behöver de bredda sig internationellt genom att hitta nya vägar att få fram material både kort- men också långsiktigt. Det gäller att hitta nya egna direkta distributionskanaler för att bl a hitta vägar ur den akuta materialbristen. Där kan expertis från 119 olika länder vara till mycket stor hjälp. Många företag har mött stora problem under Corona då leveranskedjor och logistik slagits sönder, kommenterar Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf.

Många av Kista Business Networks medlemsföretag är produktutvecklare och tjänsteleverantörer med high-tech lösningar, och är i uppskalningsläge med sina bolag. De behöver dock nå ut internationellt inom relativt kort tid för att kunna växa.

– Ofta letar man nischad branschspecifik kompetens ute på de marknader där man har tillväxtpotential och den nya Covid-situationen har gjort det mer besvärligt att knyta rätt internationella kontakter för ändamålet, kommenterar Magdalena Hagberg, grundare och vd av Kista Business Network:

Plattformen Make Trade kommer att bidra med de 140+ kvalitetssäkrade internationella experter och konsulter som finns i över 119 länder i världen, som man samlat på plattformen www.swedenonthego.se.

– Det ska bli spännande att kunna hjälpa företagen hela vägen ut på marknaden. Vår Internationella helpdesk är som en ”one-stop shop” och bygger på den nya nätverksekonomin och att snabbt kunna förmedla rätt kvalificerad internationell kompetens, oftast lokalt på plats på marknaden, Charlotte Kalin, Make Trade.