H&M bygger Nordenlager i Eskilstuna

Kilenkrysset bygger ut H&Ms lager i Svista, Eskilstuna med 16 000 kvm till totalt drygt 40 000 kvm. Samtidigt lämnar H&M sin logistiklösning i Oslo och gör Eskilstunalagret till nordiskt centrallager.

H&Ms centrallager i Eskilstuna byggs ut med 16 000 kvm, klart 2022. Foto Kilenkrysset.

H&Ms centrallager i Svista i Eskilstuna byggdes 2002, och ägs av Kilenkrysset, som nu skrivit avtal om en tioårig hyresförlängning och utbyggnad av det drygt 24 000 kvm stora lagret på fastigheten Grönsta 2:48, med en tomtareal på närmare 87 000 kvm. Den nya lagerdelen ska vara klar för inflyttning i maj 2022.

– Det var i samband med att vi omförhandlade det nuvarande hyresavtalet med H&M som vi kom fram til den här lösningen tillsammans. H&M är en av våra äldsta kunder så det är jättekul att de vill fortsätta med oss, berättar Per Heikman, förvaltningschef på Kilenkrysset.

Det omförhandlade hyresavtalet med H&M löper på tio år från 2022, och den nya lagerdelen får en takhöjd på 16 meter. Det finns även en ytterligare byggrätt på ca 19 000 kvm på tomten, enligt den artikel i Eskilstunakuriren, som var först med att rapportera om nyheten. Produktionskostnaden uppskattad till 200 miljoner kronor i den bygglovsansökan som är inlämnad till kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

Per Heikman. Foto Kilenkrysset.

– Vi påbörjar H&M-bygget nu, vi bygger även ett 7 500 kvm stort lager åt Nybergs Deli i Jordbro, och bygger ut DHLs lager i Rosersberg, så det är full fart på byggsidan för oss, säger Per Heikman.

Det var i augusti 2020 som H&M offentliggjorde sina planer på att stänga sitt norgelager i Oslo med 150 anställda och flytta verksamheten till Sverige. Nu står det alltså klatt att det blir en utbyggnad av lagret i Svista, som idag förser H&Ms butiker i Sverige med varor. H&M har också ett separat e-handelslager i Borås, som distribuerar e-handlade varor i större delen av Norden.

– Vi är väldigt glada att vi tillsammans med Kilenkrysset nått en överenskommelse om att expandera för framtida behov, kommenterar Anette Gustafsson, logistikchef för norra Europa på H&M i e-kuriren.

Huset byggdes av Kilenkrysset, och när det nya lagret står klart i maj nästa år så har HM haft lagret i 20 år, med ytterligare tio år avtalat.

Det senaste året har en rad företag valt Eskilstuna som etableringsläge, bland annat Amazon, Frode Laursen, Coop och Footway. I slutet av mars offentliggjorde även kinesiska Senior att man investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en ny industrianläggning i Svista, för tillverkning av separatorfilm till litiumjonbatterier.

H&Ms lageretablering i Svista var dock startskottet på Eskilstunas historia som logistikläge, och det strategiska arbetet med att sätta Eskilstuna på logistikkartan påbörjades i mitten av 00-talet, efter att den gamla industristaden tampats med hög arbetslöshet sedan decennier tillbaka.  

– Att skapa jobb har varit det överskuggande sedan dag ett, och logistik är verksamhet som behöver händer och fötter, berättar Mikael Jonsson, etableringschef på Eskilstuna Logistik. 

I dag sysselsätter logistiksektorn runt 2 000 personer –  en siffra som kommer att öka rejält de närmaste åren. 

– Bara de etableringar som nu sker skapar minst 2 000 nya jobb till, vilka spiller av sig med tillväxt i andra sektorer. 

Av Hilda Hultén