Höghastighetsbanan på agendan – igen

Regeringen bjuder in till nya förhandlingar om höghastighetstågen. Ett förslag till finansiering finns färdigt och kommer att presenteras för de andra partierna på ett inledande möte i januari, det rapporterar DN.

De nya stambanorna för höghastighetståg är tänkta att binda ihop Stockholm, Göteborg och Malmö, med Jönköping som nav.

Nya stambanor skulle frigöra kapacitet för ökade godstransporter på de befintliga stambanorna, och en överenskommelse om att dessa skulle byggas skedde inom ramen för Sverigeförhandlingen, under förra mandatperioden.

Hur de nya stambanorna ska finansieras – en investering på cirka 250 miljarder – har dock förblivit oklart och förhandlingarna mellan regeringen och oppositionen lades på is inför valrörelsen 2018 och har sedan förblivit vilande – och därefter har både M och Kd bytt fot om stambanorna.

Nu har dock regeringen landat i en lösning, som också har diskuterats med samarbetspartierna Centern och Liberalerna, enligt vad DN fått erfara. En inbjudan om ett första möte för att diskutera finansieringen har gått ut till de partier som var med i första rundan, det vill säga samtliga riksdagspartier minus Sverigedemokraterna.

– Utgångspunkten för oss är att vi inte förhandlar med dem. Vi vill fortsätta med den konstellation som förhandlade tidigare. Dessutom har SD varit tydliga med att de inte är intresserade, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till DN.

Mötet ska äga rum i januari.

Tomas Eneroth, Foto Regeringen

– Jag vill väldigt gärna hitta en bred överenskommelse och jag är verkligen beredd att lyssna på Moderaterna och övriga om de kommer med konstruktiva förslag. Jag har svårt att tro att de inte vill vara med och påverka detta. Det vore viktigt.

Enligt Trafikverkets planer kan stambanorna för höghastighetståg stå färdiga 2040. De politiska förhandlingarna bör bli klara under nästa år, anser Tomas Eneroth.

– Det är min målsättning. För kommuner och regioner som har avsatt mark för det här är det viktigt att få besked.