Höglands bygger ut 10 000 kvm i Nässjö

Höglands Logistik expanderar sitt TPL-lager i Nässjö med 10 000 kvm, till totalt 25 500 kvm, i en fastighet som ägs och byggs ut av Catena. Den nya lagerdelen ska stå klar för inflyttning i april, med Trafikverket som ny lagerkund. “Vi har sett en ökad efterfrågan på lagertjänster efter pandemin” säger Höglands vd Katarina Wetterholm.

Nässjöföretaget Höglands Logistik är från början ett åkeri, men de senaste åren har tredjepartslogistik blivit en växande del av bolagets affär. 2016 skaffade bolaget ett första, 9 000 kvm stort, lager som byggdes ut med ytterligare ca 6 000 kvm så sent som 2021.

Våren 2022 fattades beslutet att bygga ut lagret med ytterligare 10 000 kvm och bygget startades i höstas, när bygglovet blev godkänt. Utbyggnaden ska stå klar i april, och efter det kommer Höglands Logistik ha en lageryta på totalt 25 500 kvadratmeter i Nässjö.

– Det är Catena som äger fastigheten och bygger ut den, och vi hyr av dem. Det är jätteroligt att vi kan satsa på det här och att de tror på oss, säger Katarina Wetterholm, vd på Höglands Logistik.

Trafikverket ny kund

Bolaget har omkring 50 anställda och av dessa jobbar ett 15-tal inom TPL-verksamheten, som enligt Katarina Wetterholm främst består av “grövre gods”.

– Vi har kunder med produkter som inkontinensskydd, ensilageplast och solpaneler, det är inte så mycket småplock, utan mer pallhantering. Vi har märkt ett ökat behov av lager, att kunderna vill ha lager närmare marknaden och inte riskera att hamna i den situationen som var under pandemin.

Katarina Wetterholm. Foto Linkedin

I december fick företaget också in en ny TPL-kund, när man vann upphandlingen av Trafikverkets lagring av saker som ställverk och skenor. Trafikverket har tidigare haft sitt lager hos DB Schenker i Nässjö.

– Under 2022 har vi haft mellan 2-3 externa lager för att få plats med våra kunders varor, och med Trafikverkets hantering så har vi fyllt den nya delen av lagret åtminstone till hälften redan, säger Katarina Wetterholm.

Satsningen innebär att Höglands kommer att behöva nyanställa fler medarbetare till lagerverksamheten.

– Vi har redan fått en lagerchef på plats, det hade vi inte innan, och vi lär behöva mer lagerpersonal för att hantera flödena, det blir ju ett ganska stort lager nu. Jag tror på TPL-marknaden framåt, lagerverksamhet är ju relevant oavsett konjunktur: När det går sämre har man mer varor på lager och när det går bra så vill man också ha mer lageryta, konstaterar Katarina Wetterholm.

Av Hilda Hultén