Högre livsmedelspriser bakom ökad dagligvaruförsäljning

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 1,3 procent under första kvartalet 2022, vilket kan härledas till högre livsmedelspriser, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. I mars steg priserna med 5,8 procent för livsmedel och alkoholfria drycker.

Den totala försäljningsutvecklingen under årets första kvartal uppgick till 1,3 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningsutvecklingen ökade med 3,0 procent i fysisk butik och minskade med 19,1 procent i e-handeln.

Försäljningen i e-handeln minskade under mars månad med 29,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Hemleverans minskade med 20,0 procent och upphämtning i butik med 38,3 procent. Jämförelsetalen var dock starka, då e-handelstillväxten uppgick till hela 109,1 procent i mars 2021. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i mars till 5,4 procent.

Minskande e-handelsandel

– För sjätte månaden i rad ser vi en negativ tillväxt inom e-handeln, vilket är en följd av den kraftiga försäljningsutvecklingen i fjol. E-handelsandelen ligger nu på dryga fem procent, avslutar Karin Brynell.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under mars månad till 5,8 procent enligt SCB:s KPI, vilket gör att den prisjusterade utvecklingen för dagligvaruhandeln uppgick till -5,3 procent i mars. Den pris- och kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick under månaden till -2,8 procent.

– Livsmedelspriserna har fortsatt öka under månaden och försäljningstillväxten kan huvudsakligen härledas till att inflationen steg även i mars. Men bortsett från det är det tydligt att det är i butik som försäljningsutvecklingen sker, kommenterar Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.