Högsäsong för plantlogistik

Inom Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor levereras 140 miljoner skogsplantor ut varje år och merparten planteras under en intensiv säsong på våren. För att lösa säsongslogistiken tar SSP nu hjälp av Sonat som agerar kontrolltorn för direktleveranserna.

Våren och försommaren är en hektisk tid för skogsplantförsäljning – planteringen måste ske när tjälen gått ur jorden, och innan semestrarna ska det helst vara klart. Plantlogistiken är tidskritisk, när plantorna levererats får de inte ligga för länge, då påverkas vitaliteten.  Och för Svenska Skogsplantor, eller SSP, ett affärsområde inom skogsbolaget Sveaskog, går allt fler av transporterna direkt ut till kund, vilket gör logistiken kring direktleveranser till en huvudvärk under de hektiska vårmånaderna.

– Vi levererar 140 miljoner plantor per år, och det allra mesta ska levereras under ett par månader på våren. Det blir ett extremt tryck emellanåt för våra anställda som jobbar med det här, berättar Fredrik Jonsson, distributionsledare på SSP i södra Sverige och Norge.

Fryslagring i Kumla

Svenska Skogsplantor är Sveriges största aktör inom skogsplantor och skogsföryngring, med fem plantskolor och ytterligare 13 logistikterminaler runtom i landet, med tyngdpunkten i södra Sverige. Omkring 120 personer jobbar i verksamheten, dock med stor säsongsvariation inom odlingsverksamheten. Plantorna odlas säsongen innan de säljs, och merparten, omkring 70 procent, förvaras under vintern i ett fryslager hos TPL-aktören Zymbios i Kumla.

I Zymbios 9 300 kvm stora fryslager i Kumla lagras SSPs plantor i väntan på vårsäsongen. Foto Zymbios

Det 9 300 kvm stora fryslagret har 10,8 meter i invändig takhöjd och är specialbyggt för SSP.

– Det är ingen klassisk fryslagerverksamhet, det är t ex inte lika kallt som ett livsmedelslager utan håller bara -4 grader. Sen handlar allt om att få in så mycket volymer som möjligt, som mest kan vi trycka in 34 000 pall i lagret, berättar Zymbios vd Jens Berglund.

Allt handlar om att få in så mycket volymer som möjligt, som mest kan vi trycka in 34 000 pall

Omkring 70 procent av SSPs volymer går via Kumla, resten levereras direkt från plantskolorna. Inlagringstiden av invintrade plantor är relativt lång, och görs från oktober till februari/mars

Fryslagret i Kumla är specialutformat för att rymma så stora volymer som möjligt.

– Det är utleveransperioden som är den stora utmaningen, där i princip hela lagret töms på sex veckor, säger Jens Berglund.

SSP har haft centrallager i Kumla sedan säsongen 2009/2010, och Sveaskog var först ut bland svenska skogsbolag att centralisera sin plantlogistik.

– Efter det är det flera andra som hängt på och också centraliserat sin lagerverksamhet, berättar Jens Berglund.

Tidskritisk produkt

Plantlogistik har en hel del unika förutsättningar som gör den utmanande. Beroende på om det är täckrotsplantor – den vanligaste typen med torvklump runt rötterna – eller barrotsplantor, en äldre och tåligare planta men utan torv, så är hållbarheten och paketeringen lite olika.

SSPs plantskola i Stakheden utanför Ludvika. Foto SSP 

– Täckrot är generellt enklare att hantera logistiskt, de packas främst i lådor som är enkla att lagra och hållbarheten är lite längre. Täckrot blir också allt vanligare och är vår största produkt, men sen är det fortfarande många skogsägare som vill ha barrotsplantor, särskilt i vissa geografiska områden, berättar Fredrik Jonsson.

Hållbarheten på en planta efter tining är oftast ett par veckor.

– Sen beror det ju på vädret, i juni när det är riktigt varmt kan det vara ett par dagar till plantan måste ned i jorden, särskilt med barrot. Det går ju inte att spara en planta till nästa säsong eller vänta med att plantera den, den måste hinna rota sig, skjuta skott och invintra innan vintern kommer, annars dör den. Det är en ganska speciell produkt.

Intensiv leveransperiod

Beställningarna på plantor läggs oftast på hösten när avverkningarna har planerats, och merparten av plantleveranserna sker i mars-juni. Leveranserna direkt till kund kan ske till en hemadress där plantorna ska ställas i ett förråd eller på en garageuppfart, eller så vill kunden ha sin leverans rakt ut i skogen. Då görs den ofta med truckförsedda lastbilar, som kan lossa själva i svår terräng. Många kunder väljer också att hämta sina plantor själva på någon av SSPs totalt 18 terminaler och plantskolor.

– Det är ganska stor variation i leveranssätt, och vi vet sällan i förväg hur det blir. För våra standardflöden, där det finns en leveransadress, så använder vi DHL i stor utsträckning. Men för specialleveranser så har vi ofta avtal med mindre åkerier.

Oro för arbetskraftbist

SSP hanterar inte bara plantor utan erbjuder skogsvårdstjänster såsom plantering och markberedning.

– Planteringen har varit ett orosmoment nu med Corona, våra planteringslag kommer ofta från andra länder i Östeuropa eller Baltikum, och vi var oroliga för att de inte skulle få tillstånd att komma hit. Men det verkar ha löst sig i de allra flesta fall, så nu ser vi ut att klara av planteringen under säsongen, berättar Fredrik Jonsson.

– Planteringen har varit ett orosmoment nu med Corona, säger Fredrik Jonsson. Foto SSP.

För den egna planteringen går leveranserna hyfsat enkelt att planera, även om verksamheten styrs av vädret. Men för direktleveranserna till kund är det ofta stora och oförutsägbara variationer i leveranserna.

– Vi har omkring sju personer som jobbar med det här inhouse, och vi har sett att de har haft svårt att tampas med den intensiva utleveransperioden. Vissa veckor är det extremt högt tryck med kunder som vill ha sina beställda plantor levererade med ganska kort framförhållning. 

Sonat som kontrolltorn

Under våren har SSP därför inlett ett samarbete med logistikkonsulten Sonat, som ska fungera som kontrolltorn för samordningen av direktleveranserna i Sverige, Norge och Finland.

– Vi tog in en konsult för att se över marknaden och se på förutsättningarna för att outsourca den här transportkontrollfunktionen. Vi utvärderade kanske 6-7 olika leverantörer och kom fram till att Sonat hade den bästa, säkraste lösningen för oss.

Sonat är en utvecklingspartner inom supply chain management, eller fjärdepartslogistik som det också kan kallas, och ska fungera som en “förlängd arm” för SSPs egen logistikavdelning.

– De kommer att sköta all avropshantering, transportplanering, uppföljning och administration för direktleveranserna.

Logistik ingen kärnverksamhet

SSP har fortsatt transportavtalen med åkerierna.

– Det här blir en ren kontrolltornsfunktion, åtminstone till en början, säger Fredrik Jonsson.

Samarbetet mellan Sveaskog och Sonat är dock inte helt nytt, sedan 2019 sköter Sonat SSPs transporter till alla kunder i Finland. 

– Det har fungerat väldigt bra. Sonat har en kompetens och erfarenhet kring logistik och systemlösningar för att hantera det här som vi har svårt att bygga upp inhouse för en så säsongsbaserad verksamhet som plantlogistiken är.

Logistik är inte SSPs kärnverksamhet, poängterar Fredrik Jonsson.

– Men sen är det ju vi som sitter på kunskapen plantorna som produkter, hur de måste hanteras och levereras för att kvaliteten ska hållas hög. Där har vi en del kompetens att dela och bygga upp tillsammans med Sonat.

Mattias Norin, vd på Sonat, ser positivt på samarbetet med SSP.

– För oss innebär det ett samarbete med en stabil partner som vi kan fortsätta att utvecklas tillsammans med, kommenterar han. 

Av Hilda Hultén