Höjda sanktionsavgifter för cabotage

Regeringen har nu fattat beslut om preciserade regler för utländska åkerier som utför inrikes godstransporter i Sverige. Samtidigt höjs sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna från 40 000 kr till 60 000 kr.

– Det ska vara ordning och reda på våra vägar. Därför går nu regeringen fram med höjda sanktionsavgifter vid otillåtna cabotagetransporter och ett skärpt beställaransvar. Det innebär att Sverige kommer ha bland de högsta straffavgifterna i EU vid otillåtna cabotagetransporter. Budskapet är tydligt. De som ägnar sig åt fusk och fiffel hör inte hemma på våra vägar, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Förordningsändringarna innebär att det nu preciseras vad som menas med en cabotagetransport enligt EU:s godsförordning. Även beställaransvaret justeras för att göra det tydligt att en otillåten transport inte behöver vara avslutad för att beställaren ska kunna hållas ansvarig.

Sanktionsavgiften vid överträdelser av cabotagereglerna höjs från 40 000 kr till 60 000 kr, vilket kommer bli bland den högsta inom EU, i syfte att öka regelefterlevnaden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Om Cabotage: Cabotagetransporter är tillfälliga inrikestransporter av gods som ett transportföretag utför i en annan medlemsstat än där det är etablerat.