Höjda sanktionsavgifter vid fusk med kör- och vilotider

Enligt ett nytt beslut från regeringen ska åkerier som bryter mot kör- och vilotidsreglerna betala höjda sanktionsavgifter. Utländska åkerier ska betala avgiften omedelbart vid vägkontroll.

– Det ska vara ordning och reda på våra vägar och schyssta villkor för yrkesförarna. Nu ser vi till att åkerier som bryter mot kör- och vilotidsreglerna får betala höjda sanktionsavgifter. Det ska kosta rejält för företag som utnyttjar sina chaufförer. För mig är det orimligt att företag ska kunna tjäna pengar på usla arbetsvillkor och dålig trafiksäkerhet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Sommaren 2020 antog EU-parlamentet det så kallade mobilitetspaketet efter flera år av svåra förhandlingar. Reformen innebär att nya regler införs som ska bidra till bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.

För att förare inte ska tvingas vara hemifrån under orimligt långa tider och bo i en lastbil längs vägarna införs ett tydligare förbud mot att tillbringa den ordinarie veckovilan i fordonet. Krav ställs också på åkerierna att organisera verksamheten så att förarna kan åka hem. För att detta ska få genomslag beslutar regeringen nu att införa sanktionsavgifter för de transportföretag som inte följer reglerna.

Regeringen beslutar också att utländska transportföretag som bryter mot kör- och vilotidsreglerna ska betala sanktionsavgiften omedelbart vid en vägkontroll. Om företaget inte betalar avgiften kommer polisen vidta åtgärder för att förhindra fortsatt färd t ex genom att klampa fordonet tills avgiften är betald. Beslutet fattas för att säkerställa att utländska företag betalar avgiften vid överträdelse.

Reglerna föreslås träda i kraft den 24 maj 2021.