Hon ska basa för LCs Norrlandssatsning

I höstas kom Karin Brand till Logistic Contractor som projektchef, när arbetet med att bygga upp en lokal organisation i norra Sverige inleddes. Nu byter hon roll till affärsutvecklare, med försäljningsansvar för norra Sverige.

Under hösten rekryterades Karin Brand till Logistic Contractor som projektchef i samband med att arbetet med att bygga upp en lokal organisation i norra Sverige inleddes. Karin Brand, som har lång tidigare erfarenhet inom projektledning i byggsektorn från bl a Ramböll, Thyréns och senast Skanska, har nu fått nya arbetsuppgifter i LC och tillträdde som affärsutvecklare den 1 januari, med försäljningsansvar för norra Sverige.

– Efter att vi arbetat tillsammans en tid nu har jag kunnat konstatera att Karin har de egenskaper som krävs för att lyckas i affärsutvecklarrollen. Hon har mångårig erfarenhet från såväl byggproduktion som konsultledet, ett stort nätverk i norra Sverige samt en god förståelse för både kundens och vår egen affär. Vi är glada över att ha henne ombord och ser fram emot det fortsatta arbetet med att etablera oss i Norrland, kommenterar Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.

Logistic Contractor har bland annat byggt Northvolts nya batterifabrik i Skellefteå, och under februari kommer bolaget att flytta in i sitt nya kontor i Luleå.

– Sedan 2019 har vi arbetat med byggnationen av Northvolts batterifabrik i Skellefteå, vilket har gett oss ett brett kontaktnät i regionen och god insyn i alla de intressanta satsningar som planeras i Norrland framöver. Inom Wästbygg Gruppen, där Logistic Contractor ingår, ser vi det som strategiskt viktigt att vara etablerade med egna kontor på de marknader där vi vill växa och det ska vi göra här.

Logistic Contractors etablering i norra Sverige skedde parallellt med att Wästbygg Gruppens förvärv av Norrlandsbaserade byggbolaget Rekab Entreprenad blev klart i höstas.

– Tillsammans kommer vi att bli en ännu starkare aktör på marknaden än vad vi hade varit var för sig. Den satsning vi gör ligger helt rätt i tiden och jag ser fram emot de kommande åren med stort intresse, avslutar Benn Karlberg.