Hur är appen som chef? – nu ska algoritmiskt ledarskap studeras

En ny KI-ledd forskningsstudie har fått 3,7 miljoner i finansiering för att undersöka vilken påverkan algoritmiskt ledarskap: d v s att få order och feedback genom en app, påverkar anställda inom logistik- och transportbranschen. Carin Håkansta, doktor i arbetsmiljö, ska leda arbetet.

– Vi ska studera lager- och transportarbetare vars arbete styrs av logaritmer. Det forskas en del på till exempel cykelbud och taxiförare som arbetar på det här viset, men man vet väldigt lite om hur det är att jobba med algoritmiskt ledarskap i exempelvis en lagerlokal, säger Carin Håkansta, doktor i arbetsvetenskap vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Carin Håkansta forskar främst på digitalisering och studerar i ett pågående projekt vilka effekter den digitala tekniken har på arbetsmiljön i två kommuner. Hon är också med i ett forskningsprogram arbetsförhållanden och hälsa vid så kallade prekära arbeten, eller otrygga anställningar. Nu ska hon och sex andra forskare ta reda på hur lager- och transportarbete som styrs av algoritmer påverkar de anställdas arbetsmiljö och hälsa.

– I och med att e-handeln har ökat så mycket antar vi att många fler nu arbetar med logistik än tidigare, med allt från att plocka varor från lagerhyllan till att skicka iväg kartonger för transport. Det här har företag börjat styra med hjälp av algoritmer för att det ska gå så snabbt och effektivt som möjligt. Och det är fiffigt, men man vet inte hur det påverkar arbetsmiljön.

För ändamålet har hon tilldelats 3 746 000 kronor av Afa Försäkring.

Carin Hkansta doktor i arbetsvetenskap vid Karolinska Institutet Foto Zeb Hkansta van Liemt
Carin Håkansta, doktor i arbetsvetenskap vid Karolinska Institutet. Foto: Zeb Håkansta van Liemt.

Återkoppling i app

Algoritmiskt ledarskap innebär att datoralgoritmer räknar fram och fattar beslut som sedan meddelas till de anställda via en mobilapp. Det gäller allt från arbetsledning till fördelning av arbetsuppgifter, kostnad per arbetsuppgift, övervakning och återkoppling.

– Vi har läst artiklar om att stora e-handelsföretag använder den här ledningsmodellen, men det saknas kunskap om hur den tillämpas i Sverige. Så vi ska börja med att undersöka det, säger Carin Håkansta.

Projektet består av två delstudier som båda kommer att genomföras i samarbete med logistik- och transportbranschen.

– Vi kommer att göra intervjuer med representanter för fackförbund och arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare som har infört arbetsledning baserad på algoritmer. Vi är intresserade av deras erfarenheter av hur ledningsmodellen påverkar de anställdas arbete och hälsa och arbetsgivarens möjligheter att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Carin Håkansta.

– Därefter kommer vi att intervjua medarbetare på de här företagen om deras erfarenheter av algoritmiskt ledarskap. På grundval av resultaten från intervjuerna kommer vi sedan att sätta ihop en enkät som vi ska skicka ut till ett stort antal medarbetare för att få mer kunskap om hur ledarskapet påverkar arbetsmiljö och hälsa. 

Framtida riktlinjer målet

Carin Håkansta hoppas att studien ska ge svar på hur algoritmiskt ledarskap påverkar innehållet och organisationen av arbete i logistik- och transportbranschen och hur arbetsgivaren kan säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet.

– Eftersom det forskats så lite på det här kommer vi förhoppningsvis att kunna fylla kunskapsluckor. Jag hoppas också att vi i dialog med fackförbund och arbetsgivare ska kunna utforma rekommendationer för hur ledarskap baserat på algoritmer kan införas på ett sätt som främjar god social och organisatorisk arbetsmiljö.