Hybrit bygger pilotlager för vätgas i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till Hybrits pilotanläggning för direktreduktion i Luleå. Investeringen uppgår till drygt 250 mkr. NCC kommer bygga lagret på drygt 100 kubik, 30 meter under jord.

Hybrit-projektet påbörjar byggandet av ett vätgaslager i Svartöberget. Pilotlagret på 100 kubikmeter byggs i ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan och ska användas för att utveckla tekniken för lagring av vätgas, som kommer krävas vid produktionen av fossilfritt stål. Investeringen på cirka 250 miljoner kronor inkluderar även två års drift och testprogram.

Lars Ydreskog. Foto LKAB.

– Det här är ännu ett viktigt kliv i vår och hela industrins omställning. Med Hybrit utvecklar vi tillsammans även tekniken för lagring av vätgas som är en nyckel för att kunna producera fossilfri järnsvamp, själva råvaran till framtidens fossilfria stål, på ett effektivt sätt. LKAB kommer att behöva bli Sveriges och kanske Europas största vätgasproducent framöver, och den här piloten ger ytterligare värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med att skapa världens första fossilfria värdekedja inom järn- och stålindustrin, kommenterar Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB och styrelsemedlem i Hybrit.

Genom att bygga lagret under mark säkerställs det tryck som krävs för att lagra stora mängder energi i form av vätgas. Tekniken som används kallas för LRC (Lined Rock Cavern) och innebär att bergrummets väggar kläs in med ett utvalt material som tätskikt. Lagringen gör det möjligt både att producera vätgas i stor skala och att i framtiden balansera effekt- och energibehov.

Anders Regnell. Foto Vattenfall.

– Det är mycket glädjande att Hybrit fortsätter att leda utvecklingen av effektiv produktion av fossilfritt stål när vi nu också bygger ett pilotlager för storskalig fossilfri vätgas i Luleå. Lagring ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, kommenterar Andreas Regnell, strategichef på Vattenfall och styrelseordförande i Hybrit.

Investeringen delas lika mellan företagen och Energimyndigheten genom Industriklivet. Lagret beräknas vara färdigt och i drift från år 2022 fram till 2024.