Hybrit höjer takten – öppnar ny produktionsanläggning i Gällivare 2026

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden. 2026 ska en nya anläggning för fossilfri järnsvamp – råvaran till stålproduktion – öppna i Gällivare.

Hyrbrit-projektet, som ska göra processen att tillverka stål fossilfri genom vätgas och grön el, höjer nu takten. 2019 var planen att sälja grönt stål på bred front 2035 – nu ska produktionen starta redan 2026 för att nå “full industriell skala” redan 2030.

– Vi är världsledande i arbetet med att ställa om stålindustrin och nu ökar vi takten. Vi gör det för klimatet, kunderna, konkurrenskraften och för jobben. Att vi nu höjer ambitionen för en helt fossilfri värdekedja är unikt och ett styrkebesked från SSAB och våra partner inom Hybrit. Vi ser tydligt att efterfrågan på det fossilfria stålet ökar och då är det rätt att accelerera vårt banbrytande samarbete, kommenterar Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

Den senaste tiden har man också fått inhemsk konkurrens –. av nya H2 Green Steel, som ska komma igång med grön stålproduktion redan 2024.

Hamnar i Gällivare

Industrialiseringen avses att inledas med en första demonstrationsanläggning för produktion av 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp i Gällivare som ska vara klar 2026.

Valet av Gällivare för en etablering är en samlad bedömning av industriella synergier, där närhet till järnmalm, logistik, elförsörjning samt energioptimering varit viktiga faktorer.

Demonstrationsanläggningen som är kostnadsberäknad till storleksordningen 10 miljarder kronor är en gemensam satsning av LKAB, SSAB och Vattenfall. I byggskedet kommer fler än 2000 årsarbeten att skapas och när anläggningen tas i drift 2026 med LKAB som huvudman kommer den att stadigvarande sysselsätta 150-200 personer.

– Hela det lokala näringslivet har tillsammans arbetat målmedvetet för att lyfta fram Gällivare som det mest hållbara lokaliseringsalternativet, både ekonomiskt och miljömässigt. Vi är mycket stolta och glada att detta också bekräftades idag, säger Roger Hansson, vd för Gällivare näringsliv och fortsätter:

– Vi står samlade och redo att anta den utmaning som ett sådant här stort industriprojekt innebär när det gäller hållbara leverantörsled och kompetensförsörjning.

Placeringen av den nya järnsvampsanläggningen i Gällivare ger flera fördelar, förutom att den ligger i anslutning till LKAB:s gruvproduktion och förädling. Stora mängder energi kommer att sparas genom att använda redan varma järnmalmspellets i processen. Dessutom försvinner 30 procent av vikten från transporterna när syret i järnmalmen tas bort med hjälp av vätgas. Gällivare erbjuder också tillgång till god försörjning av fossilfri el från Vattenfall.

Demonstrationsanläggningen integreras med pelletstillverkningen, och ingår i LKAB:s omställningsplan. Avsikten är att expandera järnsvampsproduktionen till full industriell skala om 2,7 miljoner ton till 2030 för att kunna förse bland andra SSAB med råvara till fossilfritt stål.