Hybrit når milstolpe – vätgaslagret är i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit Hybrits pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Drifttagningen av bergrumslagret är ett stort steg i utvecklingen av den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning. Nu påbörjas den två år långa testperioden till 2024.

Pilotlagret började byggas i maj 2021 och ligger ca 30 meter under markytan i Svartöberget. Sedan invigningen i juni i år har man genomfört inledande trycktester med vatten för att bekräfta anläggningens mekaniska stabilitet, täthet och tryckkapacitet. Efter det har nu lagret fyllts med vätgas och nått upp till det maximala drifttrycket om 250 bar. Drifttagningen visar att lagret fungerar enligt design och uppfyller alla säkerhetskrav.

– Att denna teknik nu fungerar är mycket glädjande och en viktig milstolpe i utvecklingen av en fossilfri värdekedja för malmbaserad järn- och stålframställning. Användningen av storskalig vätgaslagring innebär att industrin kan få robustare och mer planerbar vätgasförsörjning från fossilfri el även när elsystemet får ett ökat väderberoende. Vi kan därmed utnyttja vår fossilfria vindkraftsproduktion mycket effektivt och lagra vätgasen när det blåser mycket, kommenterar Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

Gasen lagras i ett bergrum vars väggar kläs med ett tätskikt. Metoden är väl beprövad för naturgas men pilotanläggningen i Luleå är den första i världen som testar tekniken för upprepad fyllning och tömning med vätgas.

– Det är mycket positivt att vätgaslagerpiloten är igångkörd och att tekniken hittills fungerat som den ska. Detta är ytterligare ett viktigt delmål. Nu ska vi fullfölja planen med testkampanjer och samla in viktiga data och kunskap för att möjliggöra en fullskalig anläggning, kommenterar Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.

Pilotanläggningen har en storlek på 100 kubikmeter, i ett senare skede kan det bli aktuellt att lagra 100 000 till 120 000 kubikmeter trycksatt vätgas i ett fullskaligt lager. Det innebär lagring av 100 GWh el omvandlad till vätgas, vilket räcker för att försörja en fullstor fabrik för järnsvamp i ca tre till fyra dagar.

– Vätgasen och lagringen är central för vår omställning. Redan om fyra år ska Hybrit-tekniken för framställning av fossilfri järnsvamp börja användas storskaligt i en första demonstrationsanläggning i Gällivare. LKAB kommer att bli en av Europas största vätgasproducenter, och den här piloten ger värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med att skapa världens första fossilfria värdekedja inom järn- och stålindustrin, kommenterar Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.