Hybrits spillvärme kan bli till mat

Just nu pågår utredningar om hur spillvärme från LKABs anläggning för fossilfri produktion av järnsvamp i Gällivare kan återanvändas för storskalig produktion av livsmedel. Går projektet i lås kan det stärka svensk självförsörjning.

Under 2021 presenterade SSAB, LKAB och Vattenfall nästa steg i produktionen av fossilfritt stål: en demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp i Gällivare. Järnsvamp är själva råvaran till stålproduktion. Med Hybrit-projektets teknik kan järnsvampen produceras fossilfritt med vätgas och grön el, men framställningen genererar fortfarande stora mängder spillvärme i form av processvatten, och det är den spillvärmen man nu vill ta vara på.

– Det här är en otroligt spännande satsning och det i särklass största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel, kommenterar Thomas Parker, vd för WA3RM.

Det Malmöbaserade företaget WA3RM är specialiserade på att utveckla cirkulära, biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av restströmmar. De har skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi för att ta hand om delar av spillvärmen från järnsvampsprocessen för storskalig produktion av livsmedel.

– LKAB:s strävan är alltid att använda så lite energi som möjligt. Men hur bra vi än är så kommer det att uppstå ett visst värmespill, att då skapa värdekedjor för bland annat lokalproducerade livsmedel är en mycket spännande möjlighet och jag ser fram emot att följa och stötta de utredningar som WA3RM och Gällivare kommun nu jobbar vidare med, kommenterar Roger Karlsson, teknikchef på LKAB.

Produktionen av järnsvamp beräknas generera runt 800 gigawattimmar i spillvärme, som WA3RM vill återanvända för att odla bland annat grönsaker och fisk. Om satsningen blir av säkrar det en storskalig lokal produktion av livsmedel, vilket i sin tur stärker Sveriges självförsörjning.

Nästa steg är att ta fram en teknisk design av anläggningen och säkra finansiering av projektet. Enligt preliminära beräkningar kan notan landa runt 10 miljarder kronor.

WA3RM har redan varit inblandade i ett liknande projekt i Frövi, Bergslagen. I mars togs första spadtaget för en anläggning kallad Regenergy Frövi, där spillvärme från BillerudKorsnäs pappersbruk ska användas för produktion av tomater och jätteräkor.