Iboxen i samarbete med allmännyttan i Stockholm

Paketinfrastrukturbolaget Iboxen ställer ut 130 paketboxar i Västerort och Söderort i Stockholm, i samarbete med de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Under ett år ska paketboxarna testas.

Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem genomför ett gemensamt pilotprojekt där Iboxen ställer ut omkring 130 paketboxar i områden som Grimsta, Vällingby, Farsta, och Solberga. Projektets syfte är att utforska hur infrastrukturen kring leveranser av varor till fastigheter kan förbättras. I pilotprojektet kommer iBoxen och Postnords paketboxar att testas och utvärderas.

– Med paketboxarna gör vi det enklare för hyresgästerna att få vardagen att gå ihop. Vi har sett hur e-handeln har exploderat under pandemin och därför känns det glädjande att ha igång det här samarbetet. Enklare livspussel och färre transporter, kommenterar Dennis Wedin (M), ordförande i Svenska Bostäders styrelse.

Hyresgästerna ska enkelt kunna ta emot och framöver även kunna returnera sina e-handlade varor från en paketbox nära sin bostad.

– Våra hyresgäster efterfrågar smidiga, hållbara och säkra leveranslösningar när allt fler köper varor på nätet. Som fastighetsägare ska vi så klart hänga med i den utvecklingen och se hur vi kan underlätta vardagen för våra hyresgäster, kommenterar Helene Engholm, distriktschef Västerort på Svenska Bostäder.

Infrastrukturbolaget iBoxen bygger en rikstäckande infrastruktur för paketboxar, som är öppen för alla transportörer. iBoxen ägs av grundarna, Fastighets AB Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, och är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige under åren 2021–2026.

Konkret innebär det att alla som handlar på nätet kommer att kunna hämta och returnera alla sina paket i en och samma paketbox – oavsett vilken sajt de handlat från och vilken transportör som levererar paketet.
Paketboxarna kommer att placeras utomhus och kräver ingen markinstallation, fiber eller el, eftersom de drivs på batteri. iBoxen står för hårdvara, drift och underhåll. Fastighetsägarna upplåter markytan.