Iboxen lanserar soldriven boxmodell

Iboxens nya boxmodell med 27-luckor drivs med hållbarare batterier som laddas via solceller. De nya boxarna kommer placeras ut tillsammans med originalboxen.

– Den nya boxmodellen blir ett väldigt bra komplement till den befintliga Iboxen med 16-luckor. Genom att komplettera de olika boxarna får vi flera olika luckstorlekar och vi kan samtidigt få fler leveranser till samma plats, kommenterar Mikael Tingblad, Head of Supply Chain på Iboxen.

Luckorna i den nya boxen är anpassade till de mindre paketflöden som skickas via de transportbolag som samarbetar med Iboxen. De nya boxarna drivs med NiMH-batterier, som laddas via solceller. Det innebär hållbarare batterier med en längre livslängd. Även de nya boxarna med 16-luckor får samma energiförsörjning.