Iboxen och Predictive Movement i samarbete för effektivare glesbygdslogistik

Iboxen blir samarbetspartner till Predictive Movement, en digital plattform för samordnade leveranser i glesbyd, och ställer ut en paketbox för leveranser till deras pilotprojekt i Pajala.

Norra Sverige har de senaste åren sett en rejäl tillväxt, och i takt med att regionen utvecklas ökar också efterfrågan på infrastrukturlösningar. Nu genomför den digitala plattformen Predictive Movement ett pilotprojekt i Pajala där man med hjälp av en helt ny lösning med specialanpassad teknik, så som AI och blockkedjor, ska samordna transporter. Iboxen levererar en paketbox till projektet.

– Eftersom vi är en oberoende paketboxleverantör samarbetar vi gärna med alla. Vi ser gärna ett vidare samarbete med Predictive movement i framtiden, säger Thomas Backteman, medgrundare, Iboxen.

Samtidigt placerar infrastrukturföretaget iBoxen ut ett 50-tal nya leveransboxar i Boden. Iboxens infrastruktur är öppen för alla transportörer att ansluta sig till. På landsbygden kan en boxlösning leda till  färre och kortare transporter då fler paket kan levereras med färre utkörningar, vilket medför en potential att minska utsläppen med upp till 70 procent, enligt Iboxen.

– Iboxens intåg i Boden känns fantastisk kul och spännande. Norrbotten är en intressant tillväxtregion och vi är glada att kunna vara med och bidra till regionens utveckling. Vår förhoppning är att Iboxens leveransboxar ska förenkla i människors vardag samtidigt som det är en infrastrukturlösning som gynnar vår miljö, kommenterar Tim Jörnsen, vd och medgrundare till Iboxen. 

Vill effektivisera glesbygdslogistiken

Christian Landgren. Foto Predictive Movement.

Predictive Movement är icke vinstdrivande, statligt finansierat, och bygger på öppen källkod. I en första etapp strävar projektet efter att lösa samhällsutmaningen med post – och paketleveranser på landsbygderna. 

– I Predictive Movement bygger vi en helt ny lösning med specialanpassad teknik, så som AI och blockkedjor, för att säkerställa hållbara transporter. Vi ser stora möjligheter att bygga småskaligt och användarstyrt och men samtidigt tänka stort och visionärt. Besparingarna på klimatet är enorma om vi lyckas men också ökad service i glesbygderna, kommenterar Christian Landgren, vd och grundare, Iteam och en av initiativtagarna till Predictive Movement. 

Pilotprojektet i Pajala i samarbete med Pajala kommun pågår mellan den 19-21 maj, är en viktig del av forskningsprojektet Predictive Movement som finansieras av bl.a. Vinnova och som genomförs i fyra kommuner – Pajala, Arjeplog, Västervik och Ljusdal. 
 
När den digitala samverkansplattformen lär sig hur leveranser sker i pilotprojektens kommuner ska den på sikt kunna användas i hela Sverige, är tanken.