Iboxen öppnar upp för C2C-handel

Från och med början av 2022 kommer privatpersoner att kunna boka en box för att byta, förvara, låna eller sälja begagnade varor. Betalningstransaktionerna kommer att ske genom ett samarbete med Swish.

– Vi vill väldigt gärna bidra till att varor får en längre livslängd, kommenterar Tim Jörnsen, vd för iBoxen.

iBoxens cirka 600 leveransboxar står utomhus och finns idag i; Storstockholm, Storgöteborg, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Lund och Karlstad. Just nu används boxarna till att hämta e-handlade paket. Men snart kan boxarna även användas till att exempelvis låna ut verktyg till grannar, lämna nycklar till hantverkare eller sälja sådant du inte längre behöver. Boxar och betalningstransaktioner för köp eller uthyrning av saker kommer kunna ske genom Iboxens app.

– Vi har en lokal, tillgänglig och säker infrastruktur med leveransboxar som kan göra livet enklare för dem som har en box i sitt kvarter och som kan ersätta det fysiska mötet. Dessutom vill vi väldigt gärna bidra till att varor får en längre livslängd, säger Tim Jörnsen, vd på iBoxen.

På lite längre sikt kommer Iboxen även ingå samarbeten med transportörer som kommer kunna förflytta varorna till boxar längre bort.

– Nu i starten kommer tjänsten att fungera i närområdet, men nästa steg kommer att bli att göra det möjligt även med frakt. Handlar man på t ex Tradera handlar det ofta om ganska små produkter och långa avstånd, och vi jobbar med att ta fram samarbeten som fungerar även för den typen av handel, säger Iboxens kommunikationschef Markus Trautmann.

När tjänsten går live i januari kommer man rent praktiskt att köpa en plats i en leveransbox via Iboxens app. Mottagaren, det vill säga den som ska hämta det som finns i boxen, legitimerar sig via Mobilt BankID för att öppna luckan. Swish kommer att användas som betallösning.

– Precis som Swish bygger Iboxen på en infrastruktur där de agerar som en neutral plattformsaktör. Att Swish som betalsätt kan bidra till att fler ägare byter varor på ett mer hållbart sätt känns riktigt bra. Iboxen är ett klockrent exempel på en aktör som skapar innovativa lösningar via Swish plattform in till sin egen, kommenterar Anders Edlund, Chief Product Officer på Swish.

Under år 2022 kommer iBoxens leveransboxar att finnas i minst 15 av Sveriges största städer.