Ica bygger fryslager i Västerås

Ica investerar 1,8 miljarder SEK i ett nytt, 23 000 kvm stort, högautomatiserat fryslager intill sitt befintliga lager i Hacksta, Västerås. Det meddelar Ica Gruppen i ett pressmeddelande idag. Lagret bräknas tas i drift under 2025.

Ökad sortimentsbredd och volym har skapat ett behov av större fryskapacitet inom Ica Sveriges logistikverksamhet. Därför investerar Ica Fastigheter och Ica Sverige nu i en ny logistikfastighet på 23 000 kvm för frysta varor i Västerås. Lagret ska enligt bolaget utrustas med en högautomatiserad lagerdriftslösning, men vilken lösning man kommer att använda framgår inte av bolagets pressmeddelande.

Anders Svensson, vd Ica Sverige

− Det här är en framåtriktad och viktig investering för att främja tillväxt av både befintliga och framtida sortiment. Utveckling och modernisering av våra lager är ett ständigt pågående arbete för att höja leveranskvalitet till våra kunder och arbetsmiljön för våra medarbetare. Det nya fryslagret kommer stärka vår varuförsörjning till butik och göra oss än mer konkurrenskraftiga på marknaden, kommenterar Ica Sveriges vd Anders Svensson.

Ica Fastigheter köpte loss sitt befintliga lager på ca 105 000 kvm i Hackstaområdet Västerås våren 2020 av Saltängen Property Invest för en dryg miljard SEK. Bolaget äger sedan länge stora markområden intill det befintliga lagret. Det nya fryslagret byggs intill bolagets befintliga lager i Västerås, där bolagets frysta sortiment till stor del redan hanteras idag. Det nya fryslagret beräknas tas i drift under 2025. Investeringen uppgår till cirka 1,8 miljarder SEK.

Icas befintliga lager i Hacksta. Foto Ica