Ica hoppar på Stålpendeln

Ica Sverige har börjat transportera livsmedel med tåg mellan Borlänge och Luleå, vilket ersätter 6 lastbilar som tidigare kört motsvarande sträcka varje vecka. Genom att använda tåg på sträckan Borlänge-Luleå reducerar Ica Sverige sina CO2-utsläpp med ungefär 440 000 kg årligen.

Intelligent logistik rapporterade redan 2018 att Ica övervägde att hoppa på Stålpendel-samarbetet. Då ansåg Ica att transportmedlet inte var tillräckligt flexibelt och tillförlitligt. Nu vill de öka sina tågtransporter som ett led i sitt hållbarhetsarbete.

Emma Lindström, logistikdirektör Ica Sverige. Foto Ica.

– Inom Ica arbetar vi ständigt med att minska klimatpåverkan från våra transporter och att vi nu transporterar större volymer via tåg är ett konkret resultat av detta. Att använda outnyttjad spårkapacitet istället för lastbilar mellan Borlänge och Luleå innebär inte enbart stora vinster för klimatet utan är också ett kostnadseffektivt transportsätt som gynnar alla parter, kommenterar Emma Lindström, logistikdirektör Ica Sverige.

Klimatnyttan med att använda tåg istället för lastbilar är tydlig. Genom att använda tåg på sträckan Borlänge-Luleå reducerar Ica Sverige sina CO2-utsläpp med ungefär 440 000 kg årligen och antal körda mil på vägarna minskas med drygt 49 000 mil per år.

Att Ica Sverige använder tågtransporterna mellan Borlänge och Luleå möjliggörs genom ett samarbete med bland annat SSAB som idag använder sträckan för att transportera gods i södergående riktning. Tack vare samarbetet kan Ica Sverige använda spårkapacitet för transporter av livsmedel i norrgående riktning.