Ica och Volvo går samman för att minska transportutsläpp

Axfood har krokat arm med Scania för att elektrifiera livsmedelsleveranserna, och nu gör Ica Sverige och Volvo Lastvagnar samma sak. – Vi har ett viktigt ansvar att minska miljöpåverkan från våra transporter, kommenterar Anders Svensson, vd, Ica Sverige.

I ett första steg kommer Ica Sverige och Volvo Lastvagnar att tillsammans analysera delar av Icas transportflöden för att hitta möjliga rutter för eldrivna fordon.

Anders Svensson. Foto Ica Sverige.

– Vi har ett viktigt ansvar att minska miljöpåverkan från våra transporter. Att vi nu inleder ett samarbete med Volvo Lastvagnar gör att vi kan accelerera utvecklingen för att minska utsläppen från våra transporter och det ligger helt i linje med Icas hållbarhetsarbete, kommenterar Anders Svensson.

Samarbetet omfattar Ica Sveriges vägtransporter i Sverige, både inom stadskärnor och längre transporter mellan städer. Båda företagen ska tillsammans skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintlig teknik och genom att tillsammans testa ny teknik.

Roger Alm. Foto Volvo Lastvagnar.

– Tillsammans kan vi snabba på införandet av effektiva, fossilfria transportlösningar. Samarbetet kommer att ge oss en djupare förståelse för hur eldrivna fordon snabbt kan minska koldioxidutsläppen från stora transportflöden, kommenterar Roger Alm, vd på Volvo Lastvagnar.

Icas mål är att koncernens svenska bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030. Volvo Lastvagnar tillverkar och säljer sedan 2019 helt eldrivna lastbilar för bland annat leveranser till butiker i städer.