Ica satsar på hållbara sjötransporter med Maersk

Ica Sverige har slutit avtal med A.P. Möller-Maersk om transport av ca 1 800 containrar årligen genom rederiets ECO Delivery Ocean, som ersätter fossila bränslen med biobränslealternativ. Det nya avtalet beräknas minska utsläppen från sjötransporter med 80 procent.

Ica har sedan tidigare avtal med Maersk för sjötransporter från Asien, Syd- och Nordamerika samt Afrika. Nu utökar man samarbetet för att minska det klimatavtryck som transporterna medför genom Maersks ECO Delivery-avtal för 2024. Lösningen ersätter fossila bränslen med biobränslealternativ.

Avtalet gäller ca 1 800 containrar årligen vilket beräknas minska utsläppen från sjötransporterna med runt 80 procent, eller ca 3 500 ton CO2e under 2024. Dessutom kommer containers att dras av en eldriven lastbil mellan hamnen och lossningsenheten i Arendal.

Emma Lindström, logistikdirektör för Ica Sverige.

– Vi har länge arbetat aktivt med att minska utsläppen från Icas landtransporter med hjälp av olika sorters fossilfria drivmedel, förbättrad transportoptimering och användning av järnväg. Nu tar vi också steget att reducera utsläppen från våra sjötransporter vilket känns fantastiskt bra! Att vara med tidigt i omställningen för sjöfrakter innebär också att vi bidrar till teknikutvecklingen för hela branschen, kommenterar Emma Lindström, logistikdirektör för Ica Sverige.

– Ica Gruppen har som mål att minska klimatpåverkan i linje med Parisavtalet, med sikte på netto noll. Bland de utsläpp vi själva har rådighet över står godstransporterna idag för den största delen, men externa faktorer har gjort det svårt att minska dem de senaste åren. Investeringarna vi gör i elektrifiering, gröna bränslen och andra innovationer på transportområdet är därför helt avgörande för att vi ska nå våra mål till 2030, kommenterar Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör för Ica Gruppen.