Ica testar automatiserad paketutläming

Nu lanserar Ica ett pilottest med både mekaniska och automatiserade utlämningsskåp från estniska Cleveron, i samarbete med sin innovationshubb Icax och Postnord. De nya utlämningsskåpen installeras i fem butiker och testerna kommer att pågå i sex månader med start i maj.

Pakethanteringen i butik har ökat i takt med en ökad e-handel och tar alltmer av butikernas personalresurser samt yta i anspråk. Man har även sett att den ökade pakethanteringen haft en negativ inverkan på kundmötet till exempel genom köbildning. Detta vill Ica råda bot på och lanserar nu ett pilottest av automatiserad pakethantering.
Testerna sker inom Icas paketombudsavtal med Postnord och initialt kommer butiker komplettera den manuella pakethanteringen med mekaniska och automatiserade paketskåp.

– Det sker stora förflyttningar inom e-handel och genom att ta nästa steg i pakethanteringen tillsammans med Postnord, kan butikerna nu erbjuda ett smidigare sätt för kunderna att hämta sina paket när de handlar och samtidigt som butikerna kan hantera större volymer mer effektivt. Detta är ett första steg i att erbjuda en mer hållbar paketutlämning i butiksmiljö, säger Per Carlén, chef för kategoriområde Förbutik på Ica Sverige i ett pressmeddelande.

Estnisk skåpleverantör

Paketskåpen levereras av Cleveron, ett estniskt företag som utvecklar robotbaserade paketterminaler och click & collect-lösningar för detaljhandel och logistiksektor. Cleveron grundades 2007 i Viljandi i Estland, som en avknoppning av onlinemöbelbutiken On24s logistikavdelning, som växte till ett logistikföretag. Cleveron har bland annat sålt paketsorteringslösningar till finska Posti Group, och har olika paketutlämningslösningar, med allt från paketskåp till avhämtningskiosker installerade i flera länder i världen, med kända kunder som Wallmart och Zara. Bolaget har även lanserat en paketbox för privatpersoner, liknande Nowaste Logistics E-drop.

Ica testar automatisk paketutlämning i fem butiker. Foto Ica Sverige

De helautomatiserade skåpen som Ica nu testar har endast en in- och utlämningslucka. Inuti skåpet finns sedan robotarmar som fördelar och hanterar paketen. Automatiserad paketutlämning skapar möjligheter att hantera större paketvolymer inom existerande ombudsnätverk. Det ger även en ökad flexibilitet för konsument och bidrar till att minska köbildning i butik.

– Vår förhoppning är att paketskåpen ska skapa värde för såväl kunder som för handlare och butiksmedarbetare. Projektet är ett utmärkt exempel på hur Icax jobbar fram nya innovationer och lösningar på marknaden, i detta fall i nära samarbete Ica Sverige som i sin tur får idén att växa och gör det möjligt att skapa stora förflyttningar på kort tid, säger Sofie Pettersson på Icax.

På sikt kommer paketutlämningen i skåpen öppnas upp med intention att vara distributörsoberoende.

Butiker som ingår i pilottestet:
ICA Maxi Barkarbystaden – Stockholm
ICA Maxi Flygstaden – Halmstad
ICA Kvantum Ale – Nödinge
ICA Nära Bärkehallen – Söderbärke