Ica utökar satsning på biogas

På två år har Ica Sverige ökat användningen av biogas vid vägtransporter från noll till över 2 500 ton år 2020. Under 2021 satsar de på att öka användningen till cirka 3 200 ton, en minskning på 10 000 ton koldioxid jämfört med dieseltransporter.

Koncernen har som mål att ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030 och senast 2025 i storstadsregioner. I dagsläget körs var tionde transport mellan deras lager och butiker på biogas, nästa steg blir att utöka användningen av biogas i sina vägtransporter till 3 200 ton under 2021. Minskningen på 10 000 ton koldioxid som det innebär motsvarar en minskning av koncernens totala utsläpp med tio procent.

 – Vi ser stora hållbarhetsfördelar med biogas, bland annat för att den kan produceras av organiska rester som uppstår i producentled, i logistikflöden, i butik och hos konsumenter för att sedan användas som ersättning för fossila drivmedel. Biogas är det drivmedel på marknaden som just nu ger lägst miljöpåverkan kombinerat med kostnadseffektivitet för majoriteten av våra tunga transporter och kommer att vara viktigt för oss i många år framöver. Parallellt med detta kommer vi att satsa starkt på elektrifiering på olika sätt, kommenterar Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.