Icas första eldrivna lastbil tas i trafik

I juni skrev vi om Dagabs (Axfood) första eldrivna lastbilar, idag kom nyheten att Ica tar sin första eldrivna lastbil i trafik. Medan Dagab samarbetar med Scania, är det en Volvo FE Electric som nu kommer användas för Icas kyltransporter i Stockholmsregionen.

Ica Sverige och Volvo Lastvagnars samarbete för ökad elektrifiering av vägtransporter inleddes i november 2020. Ica Gruppen har som mål att koncernens svenska bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030, i storstadsregioner ska detta uppnås redan 2025. Målet ska uppnås genom att bland annat investera i ny teknik och undersöka hur initiativ för att öka nationell produktion av förnyelsebara drivmedel kan stöttas. 

I mars 2021 informerade ICA Sverige om köpet av den första helelektriska lastbilen av modellen Volvo FE Electric från Volvo Lastvagnar och i torsdags skedde det formella överlämnandet. Lastbilen som tas i drift från och med nästa vecka kommer att användas för kyltransporter till ICA-butiker i Stockholmsområdet och förutom att vara fossilfri kommer den även bidra till kraftigt minskad bullernivå och betydligt mindre lokala luftföroreningar. Lastbilen har en räckvidd på cirka 12–15 mil, inräknat kylaggregatets extra förbrukning, och ska klara en dags leveranser utan laddning.

Den första elbilen kommer inom kort att följas av fler då Ica Sverige redan beställt ytterligare eldrivna lastbilar från Volvo Lastvagnar som kommer att produceras under hösten för trafikstart i januari 2022 i Stockholm och Göteborg.

Ica Sverige kommer att fortsätta elektrifieringen på olika platser i Sverige, med olika partners och på olika sträckor för att både snabbt förbättra sin miljöpåverkan och skapa erfarenhet för en bredare utrullning.

Fakta Volvo FE Electric för ICA Sverige 
– Volvo FE Electric 6 x 2  
– 27 tons total fordonsvikt   
– Fyra batteripaket med drygt 50 kWh tillgängligt per batteripake ger totalt över 200 kWh användbar energi  
– Kundanpassat skåp med kylaggregat som drivs av lastbilens batteri monteras av påbyggare