Ikea, Amazon med flera åtar sig utsläppsfri sjöfrakt 2040

En ny koalition mellan en rad multinationella varuägare, däribland Ikea, Amazon, Inditex och Unilever, vill frakta sitt oceangående gods utsläppsfritt senast 2040. Inspelet sker inför klimatmötet i Glasgow Cop26, och ger stöd till bl a den internationella redareföreningen ICS, som också vill ställa om sjöfarten, liksom Maersk, som beställt de första utsläppsfria containerfartygen.

Cargo Owners for Zero Emission Vessels (coZEV) är en ny koalition av transportköpare som vill påskynda utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten, med en rad stora globala transportköpare: Amazon, Brooks Running, Frog Bikes, IKEA, Inditex, Michelin, Patagonia, Tchibo och Unilever.

I går presenterade koalitionen sitt åtagande om att köpa utsläppsfri sjöfrakt senast 2040. Genom undertecknandet vill man sända en signal till de globala sjöfartsaktörerna, att efterfrågan på utsläppsfri sjöfart finns, och att det därför är dags för sjöfarten att ställa om och det snabbt.

Produktion av både utsläppsfria fartyg och bränslen för att driva dessa måste starta och det snabbt, med tanke på ett fartygs långa livslängd, om sjöfarten ska kunna ställa om och sänka sina utsläpp.

– Vi är glada över att kunna lansera detta nödvändiga initiativ som syftar till att främja skiftet mot fartyg som drivs med koldioxidfria bränslen, säger Edgar Blanco, direktör för Net-Zero Carbon på Amazon i uttalandet.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Aspeninstitutet och andra företag skala upp innovativa klimatlösningar för att fasa ut fossila bränslen inom sjöfarten, vilket ska hjälpa oss att uppfylla Klimatlöftet, ett åtagande att nå nettonollutsläpp av koldioxid till 2040. Tiden att agera är nu och vi välkomnar andra varuägare som vill leda klimatfrågan för att ansluta sig till oss i samarbete.

Uttalandet ska också ses som en signal till världens regeringar och IMO, om att varuägarna vill se en omställning av sjöfarten. Internationella redareföreningen gick nyligen ut och ville se en grön skatteväxling inom det marina bränsleområdet, för att kunna börja investera i utsläppsfria fartyg.

– Vi måste skynda på omställningen mot utsläppsfri havssjöfart. Genom att samarbeta med likasinnade partners, företag och organisationer i hela värdekedjan kan vi skapa starka rörelser. Därför har vi idag tecknat ambitionsförklaringen “Cargo Owners for Zero Emission Vessels”, kommenterar Elisabeth Munck af Rosenschöld Sustainability Manager Supply Chain Operations på IKEA i uttalandet.

– Det är en viktig språngbräda för att manifestera åtagandet att fasa ut fossila bränslen i havssjöfarten. Med det vill vi visa vår beslutsamhet att nå uppsatta mål, och ingjuta förtroende i alla aktörer inom oceansjöfarten om riktningen på vår gemensamma resa mot en utfasning av fossila bränslen.

Läs hela uttalandet här.

Av Klara Eriksson