Ikea storsatsar på vindkraft

Ikea-bolaget Ingka Investments satsar drygt 600 miljoner kronor på tre svenska utvecklingsprojekt för havsbaserad vindkraft. Projekten har en gemensam potential att producera 38 TWh, vilket motsvarar drygt 25 procent av all el som förbrukades i Sverige 2021.

Investeringsbolaget Ingka Investments investering uppgår till 58 miljoner euro, motsvarande ca 620 miljoner kronor. Går affären igenom konkurrensprövningen blir Ikea-bolaget ägare av 49 procent av aktierna i de tre havsbaserade vindkraftsprojekten, som utvecklas av företaget OX2.

De tre vindkraftsprojekten är Galatea-Galene i havet utanför Halland, Triton i Östersjön utanför svenska sydkusten och Aurora mellan Öland och Gotland. Väl i drift skulle de tre projekten tillsammans ha potential att producera upp till 38 TWh, vilket motsvarar mer än 25 procent av den el som förbrukades i Sverige under 2021.

De första två projekten har redan lämnat in samtliga vindkraftsansökningar, medan Aurora har lämnat in två av tre. Projektområdena har gynnsamma lägen för vindkraft tack vare starka och stabila vindar, relativt grunt vatten och närhet till elnätet på land.

– Tack vare detta samarbete med OX2 tar vi ytterligare ett kliv mot att minska vårt klimatfotavtryck inte bara i vår egen verksamhet utan i hela vår värdekedja. De tre utvecklingsprojekten är ett led i vår ambition att öka våra globala investeringar i förnybar energi från dagens dryga 3 miljarder euro till 6,5 miljarder euro till år 2030, kommenterar Peter van der Poel, vd för Ingka Investments.

Bolaget har sedan 2009 satsat över 3 miljarder euro i projekt för förnybar energi inom vind- och solenergi, varav tio projekt köpts av just OX2. Målet är att bidra till minskningen av koncernens klimatavtryck med 6 miljoner ton koldioxid, jämfört med verksamhetsåret 2016. Detta blir investeringsbolagets andra investering i vindkraft och det tionde projektet de köper från OX2 i Sverige, Litauen, Finland och Polen.

– Vi har sett ett stort intresse från marknaden för vår målsättning att introducera storskalig havsbaserad vindkraft i det svenska elsystemet. Jag är glad och stolt över att vi nu har tecknat avtal med Ingka Investments. Vår gemensamma historia med 10 vind- och solprojekt gör mig övertygad om att det kommer att bli ett framgångsrikt samarbete. När vindparkerna väl har etablerats kommer projekten att skapa långsiktiga jobb- och affärsmöjligheter både lokalt och regionalt i takt med att tillgången till el ökar, kommenterar Paul Stormoen, vd för OX2 AB.

Ingka koncernen äger 575 vindkraftverk i 17 länder, 20 solelparker och 935 000 solpaneler på taken till IKEAs varuhus och lager. Ingka har en installerad kapacitet av förnybar energi om mer än 2,3 GW, vilket motsvarar årsförbrukningen för mer än 1,25 miljoner europeiska hushåll.