Indiska i konkurs

Idag, tisdagen den 25 oktober 2022, ställer 121-åriga Indiska Magasinet AB in sina betalningar och styrelsen har beslutat att ansöka om konkurs vid Stockholms tingsrätt. “Det är historiska skulder drivna av pandemin som har orsakat problemen, inte verksamheten i sig” kommenterar en frustrerad Karin Lindahl i ett pressmeddelande.

Sedan Karin Lindahl tog över ägandet av bolaget 2017 har omfattande förändringar av verksamheten genomförts. Butiksnätverket har halverats och anpassats till drygt 40 butiker i Sverige och Finland, och e-handelns omsättning har trefaldigats. Trots att Omikron-pandemin drabbade försäljningen under januari och februari i år, har butiksförsäljningen under året ökat med 20 procent och e-handeln visar fortsatt stark tillväxt på 40 procent. “Bruttomarginalen har stadigt ökat, de operativa kostnaderna är på låga nivåer och förlusterna minskar.” skriver Indiska.

– Det är med stor frustation jag idag har tvingats lämna in en konkursansökan. Jag har de senaste fem åren gett Indiska all min vakna tid och alla finansiella resurser jag har. Jag har haft förmånen att leda världens bästa team som vid sidan om mig också har gett allt. Alla nyckeltal går i rätt riktning, vi har 1,2 miljoner fantastiskt lojala kunder och visar trots hot om lågkonjunktur fina tillväxttal månad efter månad. Det är historiska skulder drivna av pandemin som har orsakat problemen, inte verksamheten i sig, avslutar Karin Lindahl.

Tuff pandemi

Men under Covid-pandemin halverades bolagets butiksförsäljning. Bolaget har sedan sommaren 2021 amorterat på de skulder som byggdes upp under pandemin, med bland annat mycket stora kapitaltillskott från Karin Lindahl. Indiska ledningsgrupp har under de senaste månaderna arbetat intensivt för att få till finansiering och stärka Bolagets ekonomiska förutsättningar.

– Indiskas ambition har alltid varit att fortsätta stärka bolagets finansiellt för att betala för de skulder som har uppkommit under Covid-pandemin, vilket vi också har gjort historiskt. Tyvärr har det makroekonomiska klimatet just nu gjort det extremt svårt att få fram en lösning för finansiering, säger Karin Lindahl vd för och ägare av Indiska i ett pressmeddelande.

Ett mycket omfattande arbete har lagts på att utarbeta en rekonstruktionsplan och finansiering finns på plats för att kunna genomföra en sådan, skriver Indiska. Skatteverket som är den enskilt största oprioriterade fordringsägaren har dock motsatt sig en rekonstruktion, vilket tvingar bolaget att ansöka om konkurs.