Industrins tillväxt kvar på höga nivåer

PMI-total sjönk i juni för andra månaden i rad till 65,8 från nedreviderade 66,0 i maj, vilket är femte högsta nivån i indexets historia.

– Även om industrin fortsätter att uppvisa en hög aktivitet kan nedgången i PMI vara tecken på att tillväxttakten i industrin går in i ett lugnare skede framöver när fjolårets produktionstapp är återhämtat samtidigt som utbudsbrister blivit en växande utmaning för industrin, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindexen uppvisade en splittrad bild i juni. Produktion svarade för det största fallet och drog ned PMI-total med 0,7 indexenheter följt av orderingång (0,2 indexenheter). Lager och sysselsättning gick mot strömmen och bidrog med sammantaget 0,7 indexenheter till PMI-total.

Index för planerad produktion backade för andra månaden i rad till 72,2 i juni från 74,4 i maj. Det är fortsatt höga nivåer och tyder på att industrin har en positiv syn om tillväxtutsikterna även om utbudsbrister kan äventyra utvecklingen.

– Leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterade en ny rekordnivå i juni. Indexet steg till 91,9 från 88,2 i maj. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och brist på insatsvaror har lett till ett ökat kostnadstryck i producentledet, kommenterar Jörgen Kennemar.