Infranode investerar i Yilport Oslo

Svenska infrastukturföretaget Infranode, med flera svenska pensionsfonder som investerare, köper in sig i turkiska Yilports verksamhet i Oslo hamn. Infranode är även delägare i Yilports svenska verksamhet, där man 2019 gick in med 400 miljoner kronor för byggandet av en ny containerterminal.

Infranode är ett svenskt företag som äger och utvecklar tillgångar inom energi, transport, telekom och och social infrastruktur inklusive samhällsfastigheter med en långsiktig horisont. Investerare i Infranode är ledande institutionella aktörer och pensionsfonder som till exempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam samt  Europeiska Investeringsbanken (EIB).

Idag offentliggjorde man att man går in som delägare i driften av Oslo hamn, som sker i Yilports regi. Sedan tidigare har Infranode investerat 400 miljoner i utbyggnaden av en ny containerterminal i Gävle, ett projekt som sker i Yilports och kommunala bolaget Gävle Hamn ABs regi. Yilport investerar nära på en miljard kronor i hamnutrustning, och Gävle Hamn AB ytterligare hundratals miljoner i bl a nya kajer. Bygget har försenats drygt ett år.

– Vi är mycket glada över att utvidga vårt partnerskap med Yilport och slutföra vår andra investering i en containerhamn, vid sidan av den vi gjort i Gävle kommun i Sverige. Det går helt i linje med vår strategi att göra ansvarsfulla investeringar i nordisk infrastruktur, till nytta för våra investerare, samtidigt som vi tar en aktiv roll i omvandlingen till en mer hållbar hamnindustri, kommenterar Joel Löfroth, Investment Manager på Infranode.

När den nya containerterminalen står klar 2020 ges Gävle Hamn en kapacitet att ta emot större fartyg och en årlig volym på upp till 600 000 TEU. YST och dess dotterbolag har ett koncessionsavtal med det kommunala bolaget Gävle Hamn AB för att driva och utveckla hamnen fram till 2046, med möjlighet till en 10-årig förlängning.