Infranord tillsätter ny styrelseordförande

Jan Bardell har utsetts till ny styrelseordförande för järnvägsentreprenören Infranord. Han efterträder Eva Färnstrand som haft uppdraget sedan 2012.

I samband med Infranords årsstämma lämnade den sittande styrelseordföranden Eva Färnstrand uppdraget som hon haft sedan 2012. Efterträdaren Jan Bardell ingår i sedan 2019 i företagets styrelse och är vd för Climeon AB. Han har tidigare varit vd i flera Vattenfallbolag, One Nordic AB och Argynnis Group.

– Järnvägens kapacitet att transportera både gods och passagerare gör den till en viktig hörnsten i byggandet av framtidens hållbara transporter. Det är inspirerande att vara med och bidra till Infranords resa mot ökad affärsmässighet inom detta viktiga segment, kommenterar Jan Bardell. 

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Jan Bardell och styrelsen i den fortsatta utvecklingen av Infranord. Under kommande år ser vi en stor satsning på järnvägsinfrastrukturen i Sverige och Norge där vi kan bidra med kompetens. Samtidigt vill jag tacka Eva Färnstrand för det viktiga arbete hon gjort, kommenterar vd Henrik Löfgren.

Under årsstämman valdes även Lucien Herly och Kia Orback Pettersson in som ledamöter i bolagets styrelse.