Infrastruktursatsningar i norr kan tidigareläggas

Infrastrukturbehovet i Norrland växer i takt med den gröna industrins framväxt i regionen. För att möta behoven föreslår Trafikverket att flera stora infrastruktursatsningar i Norrland ska tidigareläggas, bland annat Norrbotniabanan och kapacitetshöjande åtgärder mellan Luleå-Kiruna. För att betala för satsningen föreslås lånefinansiering.

Norrland växer med den gröna industrialiseringen, och det gör även behoven av en stabil infrastruktur. Under Norrlandskonferensen i våras lyftes flera frågor som behöver lösas, där inte minst Norrbotniabanan skulle göra stor skillnad. De 13 milen mellan Umeå och Skellefteå tar idag två timmar på slingriga vägar, men skulle ta blott 50 minuter med tåg. Men järnvägen ligger under regeringens kontroll, inte regionens.

Även Trafikverket har insett det snabbt ökande behovet av infrastruktur. I fredags lämnade myndigheten in en rapport till regeringen där man föreslår tidigareläggning av flera infrastruktursatsningar. Bland annat Norrbotniabanan, som anses viktig för att öka godskapaciteten mellan norra och södra Sverige och för arbetspendling i området, och järnvägssträckorna Luleå-Boden och Boden-Kiruna, som behöver större kapacitet för att kunna flytta över fler transporter till järnvägen.

– Under vårt arbete med regeringsuppdraget har vi sett att behovet av åtgärder på infrastrukturen i norra Sverige har ökat. Etableringarna kopplade till den gröna industrialiseringen pågår och planeras nu samtidigt som gods- och persontransporter på järnväg ökar i norra Sverige, kommenterar Helena Eriksson, regional direktör vid Trafikverket, region Nord.

Lånefinansiering ska snabba upp

Myndigheten ser lånefinansiering som den bästa lösningen för att kunna möjliggöra ett snabbare och effektivt genomförande, där anslag eller medfinansiering idag saknas.

– Vi behöver starta byggnationerna så snart som möjligt och för att kunna göra det föreslår Trafikverket en lånefinansiering. Det är tidskritiskt att börja med åtgärderna för att möta behoven som uppstår redan före 2030, kommenterar Helena Eriksson vid Trafikverket.

Myndigheten föreslår en tidigareläggning av kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Luleå-Kiruna, byggnation av dubbelspår Luleå-Boden och Norrbotniabanan i sin helhet, samt E4 förbifart Skellefteå.