Ingen Handelsstrejk – avtal nåddes på torsdagen

På torsdagen skrev Handelsanställdas förbund och arbetsgivarsidan Svensk Handel under ett flerårigt avtal.

– Det är en stor lättnad att hotet om en strejk är avvärjt. I tider med snabbt ökande smittspridning och utökade restriktioner som slår mot hela samhället hade det varit djupt oansvarigt att kasta ut handeln i en strejk. Det hade inneburit tomma butikshyllor och ökad trängsel, kommenterar Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Hade en strejk brutit ut hade den drabbat nio svenska lager., samt ett antal butiker.

Det nya avtalet följer industrins märke och ligger på 5,4 procent över 29 månader. Svensk Handel har hela tiden accepterat Handelsanställdas förbunds krav på en låglönesatsning men krävt att den totala kostnadsramen ska hållas inom märket.

– Det är viktigt att handelns parter har träffat ett avtal som följer industrins märke. Läget är historiskt tufft och handelns företag kan inte betala mer än övriga branscher. Samtidigt tvingas vi konstatera att nivån på löneökningstakten blir smärtsamt hög för många krisdrabbade företag, kommenterar Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel.
I det nya avtalet höjs ingångslönerna med 90 procent av löneökningstakten.

Avtalet ger en högre höjning i procent på lägstalönerna jämfört med övriga löner. Och även övriga löner höjs mest för dem som tjänar minst, det vill säga under 26.100 kronor på heltid. 

Även Linda Palmetzofer, ordförande för Handels, är nöjd med avtalet.

– Med det här avtalet ökar vi både jämställdheten och rättvisan. Vi har fått ett riktigt bra avtal, inte minst för dem med låga löner. Det gläder mig mycket.

Det nya avtalet gäller för anställda i butiker, på lager och e-handelsföretag. Avtalet löper från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.