Ingenjörer uppskattar hemarbete “Bättre balans mellan jobb och privatliv”

9 av 10 ingenjörer uppger att de har arbetat på distans under coronapandemin, majoriteten vill också fortsätta jobba hemifrån. Allt fler upplever att hemarbetet ger bättre balans mellan jobb och privatliv, enligt Sveriges Ingenjörers senaste medlemsundersökning.

I årets mätning svarar 55 procent av distansarbetarna att balansen mellan arbetsliv och privatliv har blivit bättre eller mycket bättre av att arbeta hemma. Det är en ökning med 11 procentenheter jämfört med en motsvarande mätning 2020, då var siffran 44 procent. Generellt är kvinnor mer positiva (62 procent) än sina manliga ingenjörskollegor (51 procent).

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.
Foto Sveriges Ingenjörer.

– De möjligheter som skapas genom att jobba mer flexibelt måste tas tillvara och utvecklas. En hållbar arbetsmiljö oavsett var man arbetar är en nödvändighet. Tydliga riktlinjer, konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare tillsammans och en nära dialog mellan chef och medarbetare är nyckelkomponenter för det, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Majoriteten av de tillfrågade vill också fortsätta med distansarbete i någon mån efter pandemin. 60 procent vill arbeta på distans någon eller några dagar i veckan medan 20 procent vill arbeta på distans större delen av arbetstiden. Bara 17 procent vill helt återvända till sin ordinarie arbetsplats.