Inget Black Friday-lyft för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för november månad skattar e-handelns omsättning till 14,3 miljarder kronor. Det är en minskning med 15 procent jämfört med november 2022. E-handeln har utvecklats svagt under hösten och november visade sig inte vara något undantag.

72 procent av konsumenterna e-handlade i november månad. Det var en lika hög andel som i november förra året. I genomsnitt handlade dock e-handelskonsumenterna för ett betydligt lägre totalbelopp vilket innebar att totalomsättningen sjönk med 15 procent.

E-handelsindikatorn mäts i löpande priser men en uppskattning av volymutvecklingen görs på totalnivå. Den totala omsättningsminskningen på 15 procent i löpande priser bedöms motsvara en minskning av totala e-handelsvolymen med 20 procent i november.

– November blev inte det lyft för e-handelssektorn som vi hade hoppats på. Det beror sannolikt på att det var rea på nätet i princip hela månaden. Det är talande för tiderna vi befinner oss i, kommenterar Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Minskning på helåret med sju procent

Den svaga novemberförsäljningen tyngde ytterligare ner årsresultatet. Hittills i år januari till och med november har omsättningen i e-handeln minskat med 7 procent i löpande priser jämfört med samma period under fjolåret. Även om lika många e-handlade som i november förra året, handlade många i färre varukategorier. Eftersom de genomsnittliga köpesummorna också sjönk i flertalet kategorier blev omsättningsutvecklingen negativ i flertalet branscher jämfört med förra året.

– Det här året har varit utmanande för e-handelsbranschen, och november var inget undantag. För att e-handelsföretag ska lyckas på lång sikt i denna konkurrensutsatta miljö, krävs det antingen att de uppnår en dominerande ställning på den svenska marknaden eller att de är extremt framgångsrika inom sina specifika segment även internationellt.

Inflation, räntehöjningar och flertalet andra kostnadsökningar har gett de svenska konsumenterna mindre pengar i plånboken, vilket också avspeglar sig i minskad e-handel. Konjunkturläget ställer höga krav på handelsföretagen.

– Med en fortsatt svag utveckling och minskad omsättning, både nationellt och globalt, måste företagen anpassa sig snabbt för att hålla jämna steg med marknadsförändringarna, anser Per Ljungberg.