Inköpsanalyser ska öka effektiviteten i statliga myndigheter

Enligt ett pressmeddelande från regeringen finns det idag för lite kunskap om hur inköpsanalyser kan påverka effektiviteten i statliga myndigheters inköpsverksamheter. Regeringen har därför gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att utreda frågan.

– Staten ska inte gå miste om kostnadsbesparingar som möjliggörs av ett effektivare inköpsarbete. Inköpsanalyser borde kunna leda till bättre hushållning av skattemedel hos de statliga myndigheterna, kommenterar civilminister Erik Slottner.

En inköpsanalys innebär att samla in data för att titta på tidigare gjorda inköp. Analysen skapar en faktagrund som kan användas för att driva tvärfunktionella förbättringsaktiviteter och vara ett beslutsunderlag i organisationen.

Ekonomistyrningsverket kommer nu utreda hur inköpsanalyser kan öka effektiviteten i myndigheternas inköpsverksamheter. De ska också lämna förslag på åtgärder och förbättringar som kan öka effektiviteten.  

–Det är viktigt att de statliga myndigheterna bedriver sin verksamhet effektivt och att regeringen kan få ett underlag för det fortsatta arbetet med att främja utvecklingen av strategiskt inköpsarbete hos statliga myndigheter, kommenterar civilminister Erik Slottner.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 november 2023.